bruce-mars-ande50aahn4-unsplash

Krijgt “Goed werkgeverschap” een plaats in de Code Goed Toezicht 1.0?

Publicatie:
17 juni 2021

Deze vraag is in de afgelopen periode meermalen op tafel gekomen en werd recentelijk in de ALV van 20 mei ook gesteld. Achtergrond van de vraag ligt in de toegenomen aandacht die er is voor de werkgeversrol van een Raad van Toezicht in relatie tot de kwaliteit van bestuur. Voor de VTOI-NVTK komt daarbij dat wij als vereniging de collectieve werkgever zijn van bestuurders in PO en VO en door middel van het afsluiten van een CAO voor bestuurders aan die verantwoordelijkheid waarde toevoegen.

Waar goed werkgeverschap lange tijd vooral handelde om “goed voor je eigen mensen zorgen” is er een duidelijke ontwikkeling zichtbaar waarbij steeds kritischer wordt gekeken naar de bijdrage van de onderneming/instelling aan een sociale en duurzame samenleving. Dus in de rol van werkgever zal een Raad van Toezicht zich erkend zien door bestuurders en medewerkers, maar ook door stakeholders die mede gaan bepalen of een Raad van Toezicht “zijn zaken goed voor elkaar heeft”. Het is om deze reden dat het bestuur van de VTOI-NVTK overweegt om aan de code Goed Toezicht 1.0 dit principe toe te voegen.

Het bestuur beraadt zich deze zomer over de voor en tegens van het toevoegen van een extra principe in overleg met verschillende partijen.

Op 29 september wordt de definitieve tekst van de code voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding