picsea-eqltydzrx7u-unsplash

Kinderopvang stuurt alarmbrief toegankelijkheid naar Tweede Kamer

Publicatie:
25 november 2021 - 8:00 uur

De brancheorganisaties in de kinderopvang zijn bezorgd over de toegankelijkheid van kinderopvang voor ouders met de laagste inkomens. Zij zijn verontrust over de verruiming van de koppeling gewerkte uren in de buitenschoolse opvang per 1 januari 2022. Het maximum uurtarief dat de overheid vergoedt, wordt per 1 januari 2022 met slechts 0,51 procent verhoogd. De jaarlijkse kostenprognose voor de kinderopvang toont echter aan dat vooral door hogere loonkosten de uurprijs met 2,9 procent zal stijgen.

Dit terwijl in de afgelopen jaren het door de overheid vastgestelde uurtarief al niet kostendekkend is gebleken, schrijven zij aan het parlement. De brief is ondertekend door BK, BMK, BOinK en Voor Werkende Ouders. Veel kinderopvangorganisaties zijn genoodzaakt een hoger uurtarief te vragen dan het uurtarief dat door de overheid wordt vergoed. In veel gevallen zullen kinderopvangorganisaties in 2022 de werkelijke kostenstijging aan ouders doorberekenen.

Dit gegeven, in combinatie met de verhoging van de eigen bijdrage die ouders moeten betalen, heeft een sterk negatief effect op de toegankelijkheid voor met name ouders met de laagste inkomens. Het steeds groter wordende gat tussen de door de overheid vergoede maximum uurprijs en de uurprijs die ouders daadwerkelijk betalen, is er debet aan dat met name de ouders met de laagste inkomens een veel hogere eigen bijdrage betalen dan de overheid heeft beoogd. De volgende rekenvoorbeelden maken dit inzichtelijk:
• De eigen bijdrage van ouders in de laagste inkomenscategorieën bedraagt 4 procent. Dit betekent dat ouders bij de in 2022 bij de door de overheid vergoede uurprijs € 8,50 voor dagopvang, een eigen bijdrage € 0,34 betalen. Wanneer we echter uitgaan van een uurprijs die 3 procent boven het maximaal te vergoeden uurtarief ligt, betalen de ouders een eigen bijdrage van € 0,55. Een stijging van maar liefst 60 procent.
• In de buitenschoolse opvang zullen de tarieven in 2022 in veel gevallen wel tot € 1,00 boven het door de overheid maximaal te vergoeden uurtarief van € 7,31 liggen. Dat betekent dat de eigen bijdrage van ouders afgerond niet op € 0,29 per uur maar op € 1,29 per uur uitkomt. Ruim vier keer zo hoog als op basis van de door de overheid gehanteerde staffel bij de kinderopvangtoeslag mag worden verwacht.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding