photo-1583468982228-19f19164aee2

Kennis over onderwijsachterstanden bundelen

Publicatie:
28 mei 2020

Alle schoolbesturen in het primair onderwijs die onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen, krijgen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan het Netwerk Onderwijskansen. Doel is kennis over de effectieve aanpak van onderwijsachterstanden te bundelen en uit te wisselen. Het Kennisplein Onderwijskansen is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in samenwerking met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Via de website van het Kennisplein zal toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde informatie over onderwijsachterstandenbestrijding worden aangereikt in diverse vormen, zoals themarapporten, onderwijsmaterialen, kennisclips of podcasts. Het Kennisplein Onderwijskansen is een onderdeel van het bredere R&D-programma Onderwijsachterstanden van NRO.

Het regieteam van dit programma, bestaande uit onderzoekers van Oberon, Sardes, het Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen, zal de kennisdeling via het Kennisplein Onderwijskansen gaan regisseren. Ook bouwt het regieteam een landelijk netwerk op van schoolbesturen, schoolleiders, leraren en lerarenopleiders die werken aan onderwijsachterstandenbeleid in de praktijk: het Netwerk Onderwijskansen. De deelnemers hieraan zullen geregeld nieuwsbrieven ontvangen over onderwijsontwikkeling in de context van onderwijsachterstandenbestrijding.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding