photo-1585282779872-6ec1b149e551

Kamerbrief maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis

Publicatie:
28 mei 2020

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over een pakket aan maatregelen dat er op gericht is dat er in 2020 zoveel mogelijk wordt doorgebouwd en dat investeringen, aanbestedingen en opdrachten voor nieuwbouw, verbouw en verduurzaming niet worden uitgesteld. Er komt 50 miljoen euro beschikbaar voor kortetermijnprojecten die een impuls geven aan onderwijshuisvesting (po en vo) of sportaccommodaties. Hiervan is 40 miljoen bestemd voor het onderwijs en 10 miljoen voor de sportsector.

Met deze investeringsimpuls wil het Rijk projecten op het vlak van duurzame renovatie en onderhoud van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs stimuleren en ondersteunen. Dit zal vorm krijgen in een kortlopende cofinancieringssubsidie, waar naar verwachting vooral trajecten die al gepland staan maar nu onder druk komen te staan, aanspraak op kunnen maken. De projecten moeten gerealiseerd zijn in 2021. De subsidieregeling wordt nog uitgewerkt.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding