chris-liverani-dbi_my696rk-unsplash

Kabinetsbrief monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs

Publicatie:
15 juli 2021

Het ministerie van OCW heeft de aanpak voor monitoring van de voortgang en resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) naar de Tweede Kamer gestuurd. Monitoring zal verlopen langs twee hoofdlijnen: de implementatiemonitor en de resultatenmonitor. De implementatiemonitor richt zich op de uitvoering van NPO door scholen. De resultatenmonitor biedt op sectorniveau inzicht in de omvang, aard en verdeling van de vertragingen en andere verstoringen in de ontwikkeling en mentale gezondheid van leerlingen.

Een belangrijke bron voor de implementatiemonitor vormt de waarneming van scholen zelf, schrijft het kabinet. Voor scholen gaat het hierbij om de waarneming van de vertragingen bij leerlingen om een gerichte keuze te maken uit de menukaart met interventies. Het uitgangspunt is dat er een beperkte monitoringslast is voor scholen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande informatie. Alle scholen krijgen een korte vragenlijst en er wordt verdiepend onderzoek gedaan op basis van representatieve steekproeven en casestudies bij een beperkt aantal scholen.

Informatie voor de resultatenmonitor wordt onder andere verkregen op basis van data uit leerlingvolgsystemen en onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. De analyses worden zoveel mogelijk periodiek herhaald. In dit verband is het van belang dat zoveel mogelijk scholen meedoen met het nationaal cohortonderzoek. Grotere deelname aan het NCO vergemakkelijkt niet alleen het monitoren van de voortgang op stelselniveau, maar biedt scholen zelf ook belangrijke inzichten in hun eigen situatie.

Naast de implementatie- en resultatenmonitor vindt ook aanvullend onderzoek plaats naar de effectiviteit van een aantal specifieke interventies. Voor vijf tot tien zeer kansrijke interventies kunnen scholen zich aanmelden voor deelname aan een wetenschappelijke studie naar de effectiviteit. Deze effectmeting draagt bij aan het duurzaam leereffect van het programma.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding