siora-photography-k-g-kt1vahs-unsplash

Kabinet investeert miljarden in ‘krakend’ hoger onderwijs

Publicatie:
30 juni 2022

Het kabinet trekt de komende tien jaar vijf miljard euro uit voor ‘noodzakelijke en achterstallige investeringen’ in hoger beroepsonderwijs en wetenschap. Er komen starters- en stimuleringsbeurzen en er wordt structureel geld uitgetrokken voor praktijkgericht onderzoek, minder bureaucratie en meer vaste aanstellingen voor het wetenschappelijk personeel. Daarnaast komt er 700 miljoen euro structureel per jaar bij.

Dit staat in de brief die minister Dijkgraaf van Onderwijs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij wil zo de kwaliteit van hbo’s en universiteiten verbeteren. Zo wil de minister de zorgen wegnemen van wetenschappers, studenten en medewerkers van de Nederlandse universiteiten en hogescholen over de dalende kwaliteit van het hoger onderwijs.

Het werk binnen de hogescholen en universiteiten staat de laatste jaren steeds meer onder druk, constateert Dijkgraaf. Het stelsel kraakt: de werkdruk en prestatiedruk bij docenten en vooral jonge onderzoekers zijn te hoog. Dit raakt ook studenten die begeleid moeten worden. Het aanvragen van onderzoekbeurzen is een moeilijk en intensief proces dat vaak zonder resultaat eindigt. Daarnaast blijven vaste contracten voor jonge onderzoekers uit en is er voor docenten te weinig tijd om zich te vernieuwen en voor te bereiden op hun onderwijs.

Verder laat onderzoek zien dat bij de hogescholen de financiële middelen voor praktijkgericht onderzoek tekort schieten. Voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is het budget zelfs niet toereikend om het huidige onderwijs en onderzoek te financieren. ‘Hierdoor raakt de bodem onder het hoger onderwijs en de wetenschap steeds verder uitgeput. Om rust en ruimte te kunnen bieden is daarom een duurzaam en stabiel stelsel nodig. Dit bereiken we door hier nu fors in te investeren’, stelt Dijkgraaf.

Voor de hogescholen stelt het kabinet de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek. Ook investeert het kabinet hiermee in de pilotfase van de professional doctorate, het hbo-equivalent van een universitaire doctorstitel. Verder trekt het kabinet extra geld uit voor hbo-opleidingen die in hun regio te maken hebben met demografische krimp. Voor de korte termijn is hiervoor 90 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen hogescholen met hun opleidingsaanbod blijven aansluiten op de lokale arbeidsmarktvraag en de voor hun regio benodigde infrastructuur in stand houden.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding