towfiqu-barbhuiya-jpqyfk7gb4w-unsplash-1

Kabinet denkt na over andere financiering van scholen vanwege lerarentekort

Publicatie:
14 juli 2022

Alle inzet van de afgelopen jaren om het lerarentekort in zowel primair als voortgezet onderwijs aan te pakken is onvoldoende gebleken. Daarom zijn, naast het uitbreiden van huidige maatregelen, nieuwe ideeën en ‘onorthodoxe maatregelen’ nodig. Dat schrijven onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. Zij willen meer landelijke sturing door de overheid.

Er moet anders worden gewerkt door het ministerie, concluderen de twee bewindspersonen. Dit zowel inhoudelijk als organisatorisch en ook moet er meer aandacht komen voor de benodigde doorzettingsmacht. Op korte termijn willen de ministers een kwartiermaker benoemen, die in de komende drie maanden tot de inrichting van een tijdelijke programmaorganisatie moet komen. Over twee jaar moet er dan daadwerkelijk meer onderwijspersoneel beschikbaar zijn en aantoonbaar meer mensen ‘in voorbereiding zijn’ op een functie op school. Hierbij wordt aangesloten bij wat er al in regio’s gebeurt of zou moeten gebeuren. Na de zomer sturen de ministers een actieplan naar de Kamer.

Een van de onorthodoxe maatregelen waar de ministers aan denken, is het aanbrengen van andere prikkels in de wijze van de bekostiging van scholen. Door scholen te financieren op basis van leerlingaantallen wordt concurrentie in de hand gewerkt, terwijl voor de aanpak van het lerarentekort en andere taaie problemen in het onderwijs juist samenwerking gewenst is. De ministers willen verkennen of het wenselijk is om andere financiële prikkels in het primair en voortgezet onderwijs te introduceren, al dan niet tijdelijk of regionaal gebonden.

Ook willen de ministers met een mix van maatregelen de aantrekkelijkheid van het onderwijsberoep vergroten, de eigen kweekvijvers in het voortgezet onderwijs beter benutten, grotere arbeidscontracten stimuleren en zijinstroom bevorderen. Voor zijinstroom wordt per 2023 het subsidiebudget per zij-instromer van 20.000 naar 25.000 euro verhoogd.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding