tim-gouw-1k9t5yiz2wu-unsplash

Jongere ervaart meeste stress door school

Publicatie:
25 juni 2020

Een kwart van de Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar ervaart de meeste stress door school. Dat blijkt uit het UNICEF-rapport Geluk onder Druk, waarvoor het Trimbos-Instituut samen met de Universiteit Utrecht en Stichting Alexander onderzoek heeft gedaan. Jongeren hebben op school last van prestatiedruk, te veel huiswerk en te veel toetsen. Ruim 33 procent voelt druk om te voldoen aan verwachtingen van zichzelf of van anderen. Tien procent zegt onvoldoende vrije tijd te hebben.

Ondanks de stress die zij door school ervaren, zijn de meeste Nederlandse jongeren gelukkig, blijkt uit het rapport. Zo maakt minder dan 10 procent zich zorgen over de toekomst en heeft de meerderheid een sterk gevoel van eigenwaarde. Volgens de ondervraagde jongeren zijn onder meer voldoende vrije tijd, veel sporten en beweging en een goede persoonlijke ontwikkeling nodig om met moeilijke situaties om te gaan. Daarnaast kan meer steun van leerkrachten hen helpen de schooldruk te verlagen en mentaal gezond te blijven.

Jongeren blijken vaker te piekeren naarmate het onderwijsniveau hoger wordt: van 6 procent in het basisonderwijs naar 23 procent op het hbo. Als er wordt gekeken naar de hoeveelheid zelfvertrouwen, is te zien dat kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs het hoogst scoren (54 procent). Jongeren op het mbo rapporteren meer zelfvertrouwen (47 procent) dan jongeren in het voortgezet onderwijs (45 procent) en hbo (41 procent).

De meeste jongeren hebben iemand met wie hij/zij kan praten als hij/zij het moeilijk heeft. Dit percentage is in het basisonderwijs het laagst (73 procent) en op het hbo het hoogst (80 procent). Ongeveer de helft van de jongeren in het basisonderwijs (53 procent), voortgezet onderwijs (55 procent) en mbo (50 procent) mag van zichzelf fouten maken. Dit percentage ligt een stuk lager bij jongeren op het hbo (42 procent). Jongeren in het voortgezet onderwijs maken zich de meeste zorgen over hun toekomst (20 procent). Dit percentage is het laagst bij jongeren op het mbo (9 procent).

Kinderen in het basisonderwijs (groep 7 en 8) scoren overwegend positief op kwaliteit van leven (86 procent), zinvol leven (69 procent), blijheid (91 procent) en floreren (85 procent). Hiermee scoren ze op alle items hoger dan de jongeren in het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs scoren meisjes op alle items lager vergeleken met jongens. In het basisonderwijs scoren meisjes alleen op de items kwaliteit van leven, blijheid en floreren lager dan jongens.

De onderzoekers bepleiten het versterken van mentaal welbevinden van kinderen en jongeren binnen de ‘schoolsetting’. Jongeren met voldoende veerkracht kunnen beter omgaan met druk door school, en zijn beter opgewassen tegen stress en sociale vergelijking. Er is meer aandacht nodig voor vaardigheden van jongeren om op een goede manier om te gaan met druk, stress en verwachtingen. Dit is aan te bevelen vanaf de vroegste leeftijd (kinderopvang en basisonderwijs) tot latere leeftijd (mbo/hbo) en kan door middel van het aanbieden van preventieprogramma’s die zijn gericht sociaal-emotionele vaardigheden.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding