dan-dimmock-3mt71mkgjq0-unsplash

Herziene onderzoekskaders onderwijsinspectie

Publicatie:
15 juli 2021 - 8:00 uur

Vanaf 1 augustus werkt de Inspectie van het Onderwijs met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Inspecteur-generaal van het onderwijs Alida Oppers over dit herziene onderzoekskader: ‘Het kan niet meer zo zijn dat besturen aan de inspecteur vragen hoe hun scholen en opleidingen ervoor staan. Dan stellen we echt de tegenvraag: wat vindt u er zelf van?’

Het onderzoekskader 2021 bouwt voort op de aanpak sinds 2017. Het toezicht zal vanaf augustus wel meer gericht worden op de werking van besturen en het intern toezicht, die zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het toezicht is intensiever waar het moet, en gericht op de ambities van het bestuur, vindt de onderwijsinspectie.

In het herziene onderzoekskader is een duidelijker scheiding aangebracht tussen het toezicht op het niveau van het bestuur, de scholen en opleidingen en de activiteiten met betrekking tot het onderwijsstelsel. De onderzoekskaders bevatten:
• Een waarderingskader voor besturen. Hierin is ook het financieel toezicht opgenomen. Ook is er een apart kader voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
• Een waarderingskader voor scholen en opleidingen. Hierin is onder meer de nieuwe wet Burgerschap geïntegreerd en komt passend onderwijs explicieter terug.
• Een raamwerk voor stelselkwaliteit. Hierin kijkt de inspectie naar de realisatie van de kernfuncties van het Nederlandse onderwijsstelsel en de maatschappelijke opdracht van het onderwijs.

Nieuw is dat vanaf augustus 2021 bij elke standaard de wettelijke eisen duidelijk in beeld worden gebracht, zonder voorbeelden vanuit de inspectie voor mogelijke ambities. Zo wil de inspectie duidelijk maken dat besturen, scholen en opleidingen vrij zijn in het bepalen van hun ambities. Hier vind je de informatie over de verschillende onderzoekskaders:
Onderzoekskader voorschoolse educatie en het primair onderwijs
Onderzoekskader voortgezet speciaal onderwijs
Onderzoekskader voortgezet onderwijs
Onderzoekskader middelbaar beroepsonderwijs

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding