maarten-van-den-heuvel-8eznkvlqosk-unsplash

Handreiking VO-raad verantwoording NPO-geld

Publicatie:
11 november 2021 - 8:00 uur

De VO-raad biedt met een nieuwe handreiking handvatten voor de verantwoording van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) via het jaarverslag en XBRL. Hierin worden ook suggesties gedaan voor de inrichting van de administratie. De NPO-middelen, volgens de regeling een bekostiging per schooljaar, zijn in het vo ondergebracht binnen de beschikking prestatiebox 2021 SHRM en de verantwoording dient zich te richten naar het (juridische) regime van de prestatiebox 2021. Hiervoor geldt een verantwoording op kalenderjaar.

Scholen krijgen vanuit het NPO middelen om coronagerelateerde vertragingen zoveel mogelijk weg te werken. Deze middelen worden verspreid over de periode 2021-2023 uitgekeerd aan schoolbesturen. Scholen hebben, samen met hun MR, plannen gemaakt voor de besteding van deze middelen en voeren deze inmiddels uit. Een goede verantwoording van deze middelen ‘draagt bij aan de legitimiteit van het onderwijs’, aldus de VO-raad.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding