boeken_web

Handreiking leerlingendaling voor toezichthouders

Publicatie:
19 december 2019
Handreiking leerlingendaling voor toezichthouders

Landelijk is er sinds 2015 sprake van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs door demografische krimp. De krimpproblematiek leidt nog te vaak tot onderlinge concurrentie. De verbindende en stimulerende rol van intern toezicht, zoals genoemd in de Code Goed Onderwijsbestuur VO, kan schoolbesturen helpen om in plaats van concurrentie de gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uitgangspunt te nemen. De compacte Handreiking leerlingendaling voor toezichthouders, een gezamenlijke publicatie van de VO-raad en VTOI/NVTK, heeft tot doel de toezichthouders hierin te ondersteunen.
De bijlage ‘De rol is anders maar we doen het samen!’, biedt daarnaast een praktijkvoorbeeld van de samenwerking tussen bestuur en toezichthouder. De informatiegids ‘Leerlingendaling, over gevolgen en hoe te handelen’ geeft aanvullende informatie over de gevolgen van leerlingendaling.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding