nicolo-canu-iz80cbzf5wi-unsplash

Grote verschillen tussen onderwijszorgarrangementen

Publicatie:
25 november 2021 - 8:00 uur

Als kinderen en jongeren dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs, kunnen onderwijszorgarrangementen (oza’s) voorkomen dat ze thuiszitter worden en helpen hen terug te brengen naar het onderwijs. In de oza’s worden zorg en onderwijs gecombineerd met de bedoeling dat een kind of jongere weer voldoende welbevinden en zelfvertrouwen krijgt om weer aan het onderwijs deel te nemen.

De Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd brachten de diversiteit van de oza’s in beeld en onderzochten welke factoren tot succes leiden bij de oza’s. Ook bekeken ze de aanwezige knelpunten. Daarbij hebben ze 134 oza’s geïnventariseerd. Er is geen zicht op hoeveel oza’s er in totaal zijn.

Een belangrijk knelpunt bij de trajecten is de financiering. Terwijl blijkt dat een integraal aanbod een van de belangrijkste succesfactoren is, gaan de bekostiging en de regelgeving juist uit van twee gescheiden werelden: onderwijs en zorg. Om een oplossing te creëren binnen het bekostigde stelsel voor leerlingen die dreigen uit te vallen, is het raadzaam om te komen tot een meer geïntegreerde aanpak. De inspecties adviseren dan ook om het mogelijk te maken dat onderwijsbekostiging in specifieke gevallen buiten de school ingezet wordt.

De oza’s zijn zeer verschillend van aard. Sommige zijn ontstaan vanuit het reguliere onderwijs. Andere vinden hun oorsprong in de zorg, bijvoorbeeld zorgboerderijen. In het algemeen zien we dat de oza’s binnen bekostigde scholen leerlingen zo snel mogelijk naar het onderwijs willen teruggeleiden, terwijl oza’s buiten het bekostigde onderwijs meer gericht zijn op het welbevinden en een zinvolle dagbesteding, waarvan naar school gaan een onderdeel kan zijn.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding