maria-thalassinou-61fy_dlptf4-unsplash

Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Publicatie:
25 maart 2021

Omdat de Inspectie van het Onderwijs ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs – en met name voor de leerlingen en studenten – wil zij dit voorjaar een verdiepend onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle onderwijssectoren om te bepalen welke gevolgen zestien maanden corona voor het onderwijs heeft en hoe besturen en scholen daarmee omgaan.

De onderwijsinspectie wil een beeld vormen, niet alleen door te onderzoeken wat de gevolgen zijn in de huidige situatie, maar ook in de toekomstige jaren. Om die reden ligt de focus in het onderzoek op de effecten voor leerlingen/studenten en de borging daarvan door besturen en scholen: hoe is het zicht op de leerlingen/studenten, spelen scholen op dit moment adequaat in op de (leer)behoeftes en hoe wordt daarop gestuurd? Al eerder heeft de inspectie op de coronacrisis ingespeeld, onder andere met onderzoek naar effectief afstandsonderwijs. Het nieuwe onderzoek krijgt hoge prioriteit en zal mogelijk gevolgen hebben voor de reguliere planning van de inspectie voor het voorjaar van 2021.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding