denise-jans-5evojzbyk80-unsplash

Groningen tekent akkoord voor sociale inclusie

Publicatie:
25 februari 2021

De gemeente Groningen slaat de handen ineen met onderwijs en kinderopvang om de toegenomen onderwijssegregatie op basis van sociaaleconomische achtergrond tegen te gaan en zo kansengelijkheid te vergroten. Elk kind moet de best mogelijke schoolloopbaan krijgen en die ambitie is vastgelegd in een maatschappelijk akkoord.

In het maatschappelijk akkoord staan een aantal initiatieven die moeten bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen en sociale inclusie. Onderwijswethouder Carine Bloemhoff: ‘In Groningen is de afgelopen jaren de ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaal-economische achtergronden snel toegenomen. De gemeente en de partners willen dat alle kinderen de beste kansen krijgen, in welk gezin of welke wijk zij ook geboren worden. Het is belangrijk dat scholen een gemengd leerlingenbestand hebben, zodat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbonden voelen.’

Om ervoor te zorgen dat leerlingen met verschillende achtergronden weer samen naar school gaan en dat elk kind dezelfde kansen krijgt, gaan verschillende initiatieven van start. Zo wordt er de komende jaren geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen in de noordelijke stadswijken, juist daar waar segregatie aan de orde is. Daarnaast gaan zogenoemde vriendschapsscholen samen voor- en naschoolse activiteiten organiseren om het contact tussen leerlingen uit verschillende buurten aan te moedigen. Ook wordt er een verlengde schooldag ingevoerd, vijftig weken per jaar is er – tijdens en na schooltijd – voor kinderen een programma voor optimale ontwikkeling op de gebieden bewegen, rekenen, taal, techniek, cultuur en beroepsleven.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding