03-martin-janssen

‘Geen onderscheid meer tussen PO en VO’

Publicatie:
15 september 2022

Martin Janssen (bestuur VTOI-NVTK) over nieuwe Cao Bestuurders Funderend Onderwijs

De leden van de VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben in overgrote meerderheid ingestemd met de gezamenlijke cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. De looptijd van de CAO is van 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2023. Bestuurslid Martin Janssen, medeonderhandelaar namens de VTOI-NVTK, is te spreken over het akkoord dat de cao voor bestuurders in het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) integreert.

De VTOI-NVTK (werkgever) en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (werknemer) bereikten deze zomer na constructief overleg een definitief akkoord over een gezamenlijke cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Beide partijen legden het akkoord met een positief advies aan de leden voor. Tot 12 september konden zij hun stem uitbrengen. ‘Het is heel lastig om twee cao’s te integreren en te harmoniseren. Dat het ons is gelukt om de verschillen te overbruggen, is echt bijzonder,’ blikt bestuurslid Martin Janssen van de VTOI-NVTK terug op de onderhandelingen.

Een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket

Volgens Janssen is de nieuwe cao een gebalanceerd pakket van verschillende arbeidsvoorwaarden. Dat pakket omvat zowel mogelijkheden voor de professionele ontwikkeling van de bestuurder als looncomponenten (indexatie salarissen, aanvullende arbeidsvoorwaarden en een nieuw loongebouw). Dat is belangrijk voor het aantrekken en behouden van goede werknemers die werken aan een goede kwaliteit van onderwijs. ‘In het funderend onderwijs leggen we de basis voor de ontwikkeling van de kinderen.’

Professionalisering bestuurder

Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen, zijn in de gezamenlijke cao afspraken gemaakt over de professionalisering van de bestuurder. De raad van toezicht speelt hierin als werkgever een belangrijke rol. De cao schrijft niet voor hóe de RvT de werkgeversrol kan invullen, maar gaat er wel vanuit dat iedere RvT een gesprekkencyclus organiseert waarin het functioneren, het ontwikkelen, het evalueren, het beoordelen en het belonen van de bestuurder geborgd is in een jaar.

Netwerk en handreiking

De VTOI-NVTK biedt de leden ondersteuning om die rol goed op te pakken. Zo nodigt de vereniging raden van toezicht uit die mee willen denken over die nieuwe rol. Het voornemen is om een netwerk Remuneratie op te richten. ‘De Raden uit het netwerk kunnen tijdens een intervisie kennis en ervaringen uitwisselen.’ Daarnaast publiceert de VTOI-NVTK een aanvullende handreiking over de professionele gesprekkencyclus met de bestuurder. De VTOI-NVTK geeft in deze handreiking adviezen aan de leden, geen richtlijnen, zo benadrukt Janssen. ‘Elke raad van toezicht maakt eigen afspraken met de bestuurder.’

Persoonlijk

Die bredere werkgeversol die verder kijkt dan alleen de beloning van de bestuurder, kan voor raden van toezicht uitdagend zijn, meent Janssen: ‘Hoe stel je doelen voor de ontwikkeling van een bestuurder vast, en hoe beoordeel je de bestuurder? Een optie is om navraag te doen bij mensen in de organisatie of bij stakeholders. Niet iedereen heeft daar ervaring mee. Het wordt ook meer persoonlijk. Want maakt de bestuurder waar wat is afgesproken. Voor de toezichthouder én de bestuurder is dat spannend.’

Janssen benadrukt dat de strategische doelen van de onderwijsinstelling het uitgangspunt moet zijn. ‘Is de bestuurder in staat om die doelen te bereiken, en doet hij of zij dat op de goede manier? Dat zijn relevante vragen voor de raad van toezicht.’

Eén loongebouw

In de nieuwe cao is één loongebouw – met zeven schalen - voor bestuurders in het PO en VO ingericht. Volgens Janssen is de inschaling van de bestuurder gebaseerd op de zwaarte van de functie, er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het PO en VO.

Onderdeel van de cao is dat de sociale partners een handreiking voor remuneratiebeleid hebben opgesteld. De raad van toezicht kan aan de hand van de handreiking bepalen waar een bestuurder binnen de schaal wordt ingedeeld. Janssen: ‘Alle schalen vallen natuurlijk binnen de Wet Normering Topinkomens. Een extern bureau heeft het loongebouw gevalideerd om ons te helpen de richting te bepalen. We hebben in het funderend onderwijs immers goede bestuurders nodig voor de kwaliteit van het onderwijs. Daar moet een passend salaris tegenover staan. Tegelijkertijd moeten we de cao publiekelijk kunnen uitleggen, dat was voor ons een belangrijke voorwaarde. En dat kunnen we.’

Vragen van leden

In aanloop naar de stemming voor de nieuwe cao voor bestuurder in het funderend onderwijs konden leden tijdens online bijeenkomsten vragen stellen. De VTOI-NVTK heeft de vragen en antwoorden gebundeld en deze zijn beschikbaar via het ledenportaal. Leden kunnen nog steeds bij het bureau terecht om vragen te stellen. Dat kan per mail via: caobestuurder@vtoi-nvtk.nl.

Meer informatie

Nieuwsbericht over stemming akkoord cao bestuurders PO en VO.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding