photo-1518182867314-0fe2d7affd5a

Extra ondersteuning voor leerlingen in kwetsbare positie

Publicatie:
26 maart 2020 - 12:00 uur

Nu het onderwijs thuis plaatsvindt, maken leraren, schoolleiders, onderwijsondersteuners en medewerkers in de voorschoolse educatie zich zorgen over kinderen die thuis mogelijk niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Minister Slob heeft daarover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij trekt extra geld uit voor ondersteuning en wijst op mogelijkheden via onder andere het Jeugdeducatiefonds en Stichting Leergeld.

Sommige kinderen hebben thuis geen internetverbinding of geen laptop, computer of tablet tot hun beschikking. Veel scholen zoeken hier al oplossingen voor, bijvoorbeeld door apparaten van de school uit te lenen of door (t)huiswerkpakketten op papier te verstrekken. SIVON, een ict-coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, gaat waar nodig ondersteunen met tijdelijk extra faciliteiten. SIVON krijgt van Slob 2,5 miljoen euro om dit te regelen. Zo kunnen duizenden kinderen extra worden geholpen.

Slob heeft met de gemeenten afgesproken dat zij in samenwerking met scholen identificeren voor welke kinderen extra begeleiding thuis nodig is. Bijvoorbeeld omdat de ouders de Nederlandse taal niet beheersen. Het is vervolgens aan de scholen om het initiatief te nemen om – waar nodig samen met gemeenten, scholen in de buurt en andere partijen – tot een oplossing op maat te komen.

In sommige situaties is vanwege de veiligheid voor kinderen onderwijs, opvang en begeleiding buitenshuis nodig. Daarbij is nauwe samenwerking nodig tussen partijen zoals school, kinderopvang, zorg- en welzijnsorganisaties, jeugdbescherming en Veilig Thuis. Voor deze doelgroep neemt de gemeenten het initiatief om tot oplossingen op maat te komen. Die hoeven niet in alle gevallen in de school te worden gerealiseerd, schrijft de minister in zijn brief aan de Kamer.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding