Evaluatie wet gratis schoolboeken in het vo

Publicatie:
11 november 2021 - 8:00 uur

In de afgelopen maanden hebben Regioplan en SEO de wet Gratis Schoolboeken (WGS) geëvalueerd. Als belangrijkste ontwikkeling zien zij de voortschrijdende digitalisering van het voortgezet onderwijs. De digitalisering heeft een grote impact op de leermiddelenmarkt, maar ook in de klas. En volgens scholen zijn de leermiddelen duurder geworden. Ze komen minder vaak uit met het bedrag dat ze in de lumpsum ontvangen voor leermiddelen.

Grotere uitgevers leggen inmiddels het accent op de ontwikkeling van digitale leermiddelen. Deze bieden zij aan als LiFo-product: een gecombineerd pakket van een digitale licentie en een verbruiksboek per leerling. Scholen wijten de kostenstijging in belangrijke mate aan de kosten van het LiFo-product. Bovendien kunnen scholen die willen kiezen voor een papieren versie van de methode dat steeds vaker alleen doen door het hele LiFo-pakket af te nemen. Door de stijgende kosten stuurt de schoolleiding meer dan voorheen op de keuze voor leermiddelen.

En door de digitalisering is de toegang tot devices als laptop of chromebook voor veel leerlingen bijna onontkoombaar geworden. Veel scholen wijzen er vooralsnog op dat een device geen leermiddel is en dus niet gedekt wordt door de WGS, ze vragen daarom ouders om een device aan te schaffen voor hun kind. Ouders komen dus voor aanvullende kosten te staan.

De evaluatie bestaat uit drie deelrapporten. Het eerste deelrapport gaat over de bekostiging en het gebruik van devices, het tweede deelrapport gaat in op de ontwikkelingen rondom leermiddelen in het vo. In rapport 3 staan de resultaten van de eerste twee deelrapporten samen. Minister Slob van OCW heeft de rapporten inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding