shutterstock_1148907182

Europees hof van justitie: commissaris met één commissariaat is geen btw-ondernemer

Publicatie:
27 juni 2019
Europees hof van justitie: commissaris met één commissariaat is geen btw-ondernemer

Het btw-ondernemerschap van de commissaris staat al enige tijd ter discussie. Naar aanleiding van onduidelijkheid hierover heeft het Hof Den Bosch zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. Op 13 juni jl. heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan in deze zaak waarbij is geoordeeld dat er geen sprake is van btw-ondernemerschap bij de betreffende commissaris. Vanuit BTW oogpunt verricht de commissaris niet zelfstandig economische activiteiten. Aan dit oordeel van het Europees Hof van Justitie liggen de overwegingen ten grondslag dat de commissaris:

  • in de uitoefening van zijn werkzaamheden als lid op geen enkele wijze hiërarchisch ondergeschikt is aan de stichting of Raad van Commissarissen van die stichting;
  • noch in eigen naam, noch voor eigen rekening, noch onder zijn eigen verantwoordelijkheid handelt, maar voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen;
  • geen bedrijfseconomisch risico draagt, aangezien hij een vaste vergoeding ontvangt die niet afhankelijk is van zijn feitelijk gewerkte uren.

Hoewel de beoordeling van het bestaan van btw-ondernemerschap bij commissarissen afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden en de commissaris zelf zijn specifieke situatie moet nagaan, worden in bijgevoegde bijlage een aantal situaties geschetst waarbij per situatie de (praktische) gevolgen van de uitspraak worden aangegeven. Hierbij wordt ook ingegaan op de (huidige en nieuwe) kleineondernemersregeling. Tevens is een model Bezwaarschrift omzetbelasting bijgevoegd. (zie onder dit bericht)

De praktische gevolgen van deze uitspraak zullen voor leden van een Raad van Toezicht identiek zijn als voor leden van een Raad van Commissarissen. Waar commissaris/commissariaat in dit artikel en de bijlagen staat, dient u als intern toezichthouder in onderwijs en/of kinderopvang lid van de Raad van Toezicht te lezen.

De bijlagen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Mark van der Wielen van Deloitte (E mvanderwielen@deloitte.nl).

Heeft u naar aanleiding van dit artikel en bijbehorende bijlagen opmerkingen en/of vragen, dan kunt u contact opnemen met Bureau VTOI-NVTK (E bureau@vtoi-nvtk.nl, T 079 3638104).

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding