adam-winger-6yj_vfhjw6m-unsplash

Eerste uitkomsten doorstroomonderzoek po schoolloopbanen

Publicatie:
24 februari 2022 - 8:00 uur

De inspectie heeft in februari en begin maart 2021 bij ruim 200 scholen onderzocht hoe scholen hebben gereageerd op de oproep van minister Slob om kansrijk te adviseren. Aan oproep minister tot ‘Kansrijk adviseren’ lijkt inderdaad gehoor gegeven: 86 procent van de scholen liet schooladviezen bij twijfel hoger uitvallen en een derde van deze groep zei dat in 2022 nog vaker te zullen doen. Vrijwel de meeste scholen hebben hun adviezen bepaald op basis van een optimistische inschatting van wat leerlingen kunnen bereiken.

Van de groep scholen die tegen knelpunten aanliepen bij het adviesproces tijdens de coronacrisis, vond meer dan de helft dat het bepalen van passende adviezen uitdagender was. Het vaststellen van het actuele (cognitieve) niveau van leerlingen was lastiger doordat toetsgegevens ontbraken of minder betrouwbaar waren. Ook vond men het niet eenvoudig om te bepalen welke leerlinggegevens welk gewicht moesten krijgen bij de samenstelling van een advies (weging).

Om een goede inschatting te maken van de mogelijkheden van leerlingen keken scholen nadrukkelijker naar de ontwikkeling die leerlingen in de afgelopen jaren doormaakten. Het actuele niveau woog minder zwaar mee. Ook maakten scholen (meer) gebruik van andere informatiebronnen, waaronder aanvullende toetsen voor bepaalde leerlingen, observaties, kindgesprekken en de analyse van leerlingenwerk.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding