photo-1498243691581-b145c3f54a5a

Eerste Kamer stemt wetsvoorstel afschaffen fusietoets weg

Publicatie:
09 juli 2020

De Eerste Kamer heeft op 16 juni tegen het ‘wetsvoorstel afschaffen fusietoets in het funderend onderwijs’ gestemd. Het wetsvoorstel werd op 10 september 2019 door de Tweede Kamer aangenomen. Voorlopig blijft de bestaande situatie gelden. De coalitiepartijen stemden voor het wetsvoorstel, evenals de SGP en 50Plus. In het huidige regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken de fusietoets in basisonderwijs en voorgezet onderwijs te schrappen bij krimpproblematiek.

VO-raad en PO-Raad zijn altijd kritisch geweest over de fusietoets. Zij zijn ervan overtuigd dat de fusietoets eerder een gevaar oplevert voor het behoud van diversiteit, bereikbaarheid en kwaliteit van scholen, dan dat het daartegen bescherming biedt. Een fusie tussen scholen kan noodzakelijk zijn om een divers en hoogwaardig onderwijsaanbod in de regio in stand te kunnen houden. Volgens de sectororganisaties geeft de Wet Medezeggenschap al genoeg mogelijkheden om een fusie te toetsen. De medezeggenschapsraad van een school heeft instemmingsrecht op de plannen voor de fusie tussen scholen, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht als schoolbesturen willen fuseren.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding