marten-bjork-6dw3xyqvcye-unsplash

Een op acht mbo-studenten ervaart stagediscriminatie

Publicatie:
15 juli 2021

In opdracht van de gemeente Utrecht en de Utrechtse mbo-instellingen heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar stagediscriminatie. Het onderzoek laat zien dat mbo-studenten te maken hebben met discriminatie bij het zoeken naar een stage én gedurende een stage.

Ongeveer een kwart van de Utrechtse mbo-studenten geeft aan discriminatie te hebben ervaren of hierover een vermoeden hebben bij het zoeken van een stage. Tijdens de stage ervaart één op de acht studenten discriminatie. In beide gevallen gaat het vooral om discriminatie op basis van opleidingsniveau, het land waar hun ouders of grootouders geboren zijn, geloof, kleding en/of uiterlijk en huidskleur.

Om discriminatie op grond van gender, migratie-achtergrond en religie in beeld te brengen, zijn 577 sollicitaties verstuurd naar 288 vacatures. Daarnaast is een vragenlijst ingevuld door ruim 600 Utrechtse mbo-studenten over hun persoonlijke ervaringen met stagediscriminatie en zijn 16 kwalitatieve interviews afgenomen.

De resultaten verschillen per sector. Vrouwelijke studenten hebben een grotere kans op een positieve reactie van een stagebedrijf dan mannelijke studenten met dezelfde kenmerken. Met name in de bouw en techniek is dit het geval. Verder blijken studenten met een naam die kan verwijzen naar een migratieachtergrond minder kans te hebben op een stageplaats dan studenten die op basis van hun naam geen migratieachtergrond lijken te hebben.

Mbo-studenten met een islamitische geloofsovertuiging hebben een kleinere kans op een positieve reactie van een stagebedrijf. Dit is met name in de ict het geval. In de sectoren zorg en welzijn hebben zij juist een grotere kans op een positieve reactie. De ervaren discriminatie leidt bij de studenten tot een slechter welbevinden, studievertraging en minder vertrouwen in het vinden van een baan. Aan de hand van de resultaten doet het Verwey-Jonker Instituut aanbevelingen voor beleid en (onderwijs)praktijk. Deze richten zich op studenten, professionals en werkgevers. Mbo’s zullen hun vertrouwenspersonen verder toerusten bij de begeleiding van studenten die te maken hebben met discriminatie, is één van de conclusies.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding