sigmund-8czx4e7x9ce-unsplash

DUO wil minder rigide met telregels omgaan

Publicatie:
30 juni 2022

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van OCW bekijken hoe minder rigide kan worden omgegaan met overschrijdingen van deadlines en vergissingen die negatieve gevolgen hebben voor de bekostiging van scholen. Dat staat in Stand van DUO 2021.

DUO signaleert dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn als blijkt dat een school bekostiging misloopt doordat een aanvraag te laat is ingediend, ook al is het overschrijden van de deadline niet de schuld van de school. Een administratieve fout hoeft niets af te doen aan de rechtmatigheid van de aanvraag, beseft DUO.

Een voorbeeld van rigide telwetmatigheid is dat een basisschool alleen geld krijgt voor een leerling als deze uiterlijk 1 maand na de teldatum goed en volledig staat ingeschreven bij DUO. Die regel kent geen uitzonderingen en de minister van OCW heeft geen discretionaire bevoegdheid om hiervan af te wijken.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding