bbh-singapore-buk-z0lrgbo-unsplash

Discussie PO-Raad over positie directeuren

Publicatie:
10 december 2020

Naast een groot lerarentekort heeft het primair onderwijs te maken met een tekort aan directeuren en adjunct-directeuren. Steeds vaker zeggen betrokkenen dat dit te maken heeft met de erkenning, de autonomie en het salaris van de directeuren. In de CAO PO 2019-2020 is afgesproken om de functies van directeuren te actualiseren en herwaarderen. Veel schooldirecteuren zijn teleurgesteld over de uitkomsten hiervan, en ook schoolbesturen hebben vragen en bedenkingen.

De PO-Raad heeft de afgelopen tijd intensieve gesprekken gevoerd met haar leden, de groep Schoolleiders in Actie en de AVS. De PO-Raad en de vakbonden zagen dat de taken en verantwoordelijkheden van directeuren en adjunct-directeuren in de afgelopen jaren zwaarder en complexer zijn geworden. In gesprekken met schoolbesturen wordt dit bevestigd. Sociale partners spraken in die nieuwe cao daarom af dat alle functies van directeuren en adjunct-directeuren worden heroverwogen. Er kwamen nieuwe salarisschalen en actuele voorbeeldfunctiebeschrijvingen. De cao-afspraak had als doel om te komen tot een beloning voor directeuren die passend is binnen het primair onderwijs.

Maar uit een enquête die de AVS heeft uitgezet onder directeuren blijkt dat nog niet alle schoolbesturen het proces rondom de actualisering hebben afgerond. Op 1 november 2020 zou het proces afgerond moeten zijn, maar dat is niet overal gelukt. De PO-Raad doet daarom een beroep op die schoolbesturen om dit nu zo snel mogelijk te doen.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding