campaign-creators-e6n7uoenyba-unsplash

Directeur Geert van der Tang over uitbreiding dienstverlening leden

Publicatie:
26 januari 2023

Kennis en ervaringen uitwisselen in Werkgeversnetwerk

De VTOI-NVTK start dit voorjaar met een netwerk voor de leden om kennis en ervaringen uit te wisselen over de brede werkgeversrol en de praktische invulling van de Cao voor Bestuurders in het Funderend Onderwijs. Volgens directeur Geert van der Tang van de VTOI-NVTK is het Werkgeversnetwerk een goed voorbeeld van de uitbreiding van de dienstverlening aan de leden in het onderwijs en de kinderopvang.

geert-nancy-zwaal-fotografie-10

De verdere uitbreiding van de dienstverlening heeft hoge prioriteit, stelt directeur Van der Tang die deze maand vijf jaar in dienst is bij de VTOI-NVTK. Dit voorjaar wordt het digitaal kennisplatform voor de leden gelanceerd. Hoe de dienstverlening verder precies vorm krijgt en wat dit betekent voor de structuur van de vereniging is – zo besloten de leden vorig jaar tijdens de ALV – dit jaar onderwerp van onderzoek. ‘De behoefte van onze leden is steeds het uitgangspunt, we willen leden nog meer op maat bedienen,’ licht Van der Tang toe.

Veel telefoontjes over werkgeversrol

Dat de VTOI-NVTK dit voorjaar al een Werkgeversnetwerk start, is niet voor niets. Op het bureau komen veel telefoontjes binnen over de werkgeversrol van de RvT. Van der Tang: ‘Bij veel leden in het onderwijs en de kinderopvang speelt de discussie over goed werkgeverschap, hoe geef je daar op een goede manier invulling aan? Met de personeelstekorten in het onderwijs en de kinderopvang is het een actueel thema. De brede werkgeversrol gaat verder dan alleen toezicht op het bestuur. De RvT moet ook oog hebben voor de organisatie.’

Grotere verantwoordelijkheid cao

De vragen van leden gaan daarnaast over de praktische invulling van de Cao voor Bestuurders in het Funderend Onderwijs. In die cao heeft de raad van toezicht een grotere verantwoordelijkheid in de ontwikkeling en beoordeling van de bestuurder gekregen. Dat betekent onder meer dat de RvT vooraf met de bestuurder bespreekt wat de doelstellingen zijn voor komend jaar en welke passende beloning daarbij hoort. ‘De Cao geeft in de remuneratieparagraaf een bandbreedte aan, maar de RvT moet zelf met een concreet plan komen. Leden hebben behoefte aan goede voorbeelden uit de praktijk,’ vertelt Van der Tang.

Uurnormering

Daarnaast blijken leden in het Primair Onderwijs te worstelen met de nieuwe uurnormering voor bestuurders - die in de gezamenlijke cao gelijk is getrokken met het Voortgezet Onderwijs - en het bijbehorende aantal vakantiedagen. Volgens Geert van der Tang is het niet de bedoeling van de gemaakte afspraken in de cao dat de RvT aan de hand van de vakantiedagen een inkomensdiscussie voert. ‘De RvT is uiteindelijk verantwoordelijk, maar wij kunnen de leden hierover wél adviseren.’

Opzet Werkgeversnetwerk

Het Werkgeversnetwerk start dit voorjaar met een onlinebijeenkomst. Volgens Van der Tang waarderen de leden de online lunchcolleges van de VTOI-NVTK, waarin ook elke maand een thema op de agenda staat. ‘Ons motto is “brengen en halen”. In de eerste online bijeenkomst van het netwerk informeren we de leden over een specifiek thema binnen goed werkgeverschap en/of de cao dat aansluit op hun behoefte. We vragen de leden daarnaast om input, bijvoorbeeld om een casus in te brengen die we gezamenlijk kunnen bespreken. Hoe het netwerk verder vorm krijgt bepalen we sámen met de leden.’

Elkaar op weg helpen

Volgens Van der Tang kunnen de leden in het netwerk elkaar op weg helpen, bijvoorbeeld door in de eigen regio meer samen te werken. ‘Scholen en de kinderopvang zoeken elkaar al op, bijvoorbeeld om de behoefte aan opleidingen voor het eigen personeel in kaart te brengen en samen de opleidingen te organiseren. Over die vormen van samenwerking kan je als RvT vragen stellen aan het bestuur. Hoe doen wij dat en wat is de meerwaarde?’

Individuele vragen

Van der Tang benadrukt dat de leden in het onderwijs en kinderopvang individuele vragen over goed werkgeverschap en de Cao voor Bestuurders in Funderend Onderwijs aan het bureau kunnen stellen. ‘Het Werkgeversnetwerk is een veilige omgeving waar leden vrijuit kunnen spreken. Maar sommige zaken zijn te gevoelig om met elkaar in een groep te delen.’

Onderzoek verenigingsstructuur

Al deze vormen van dienstverlening – van individuele vragen aan het bureau tot een netwerk over een specifiek thema en meer – zijn onderdeel van het onderzoek naar de structuur van de vereniging. De leden stemden eind vorig jaar in met een onderzoek: is de huidige structuur van de vereniging nog passend en moet uitbreiding van de dienstverlening binnen of buiten de vereniging vorm krijgen? En wat betekent dit voor de contributie en eventueel betaalde diensten? Van der Tang: ‘We willen de leden zo optimaal mogelijk kunnen bedienen, met als uiteindelijk doel beter toezicht.’

Het Remuneratienetwerk: doe je mee?

De VTOI-NVTK stuurt dit voorjaar een oproep aan de leden om mee te doen aan het Werkgeversnetwerk. Doe je mee? Heb je vooraf al een vraag over het netwerk, dan is het bureau bereikbaar per mail (bureau@vtoi-nvtk.nl) en telefonisch (085-00 142 78).

Meer informatie over onderzoek naar de verenigingsstructuur.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding