nasa-q1p7bh3shj8-unsplash

Digitalisering: Vormt u als toezichthouder zelf een risico voor uw organisatie?

Publicatie:
05 mei 2022 - 8:00 uur

Deze directe en wellicht confronterende vraag, gerelateerd aan digitalisering, staat centraal in de 14e editie van het commissarissen benchmarkonderzoek uitgevoerd door Grant Thornton.

De uitkomsten van de benchmark zijn interessant voor toezichthouders omdat onderwijs als aparte groep terug te vinden is in de benchmark en omdat de benchmark profit en non-profit[1] met elkaar vergelijkt.
Lees overal waar commissaris staat ‘toezichthouder’ en ‘RvT’ waar RvC staat.

Enkele uitkomsten t.a.v. digitalisering specifiek voor onderwijs:

 • Digitalisering moet meer onderdeel gaan uitmaken van de strategie.
 • De RvC moet beter kunnen uitleggen wat er in de organisatie op het gebied van cybersecurity gebeurt.
 • In de huidige situatie vindt nu thuis geen cybersecurity-audit plaats.
 • Een vastgesteld ethisch kader bij de digitale strategie is weinig aanwezig.
 • Een ethisch kader is een verbeterwens evenals voldoende oog voor de HR-dimensie bij digitalisering (blz. 11 en 59).

Verder valt op:

Onderwijs is kritischer over de voorgelegde stellingen in het onderzoek dan zorg en woningcorporaties.
‘De kritische houding manifesteert zich niet alleen op de nieuwere terreinen van duurzaamheid en digitalisering, waar ook de andere benchmarks kritisch zijn. De commissaris in het onderwijs kijkt ook kritisch naar de eigen RvC. De benchmark onderwijs is namelijk een van de weinige benchmarks die veel veranderingen wenselijk acht als het gaat om de technische competenties van RvC-leden en als het gaat om de samenwerking in de RvC. De onderwijssector lijkt daarmee bezig aan een inhaalslag. Hopelijk zet deze houding door en komt het eigen functioneren van de RvC net als in andere sectoren minimaal één keer per jaar op de agenda te staan.’ (blz. 23).

Kanttekeningen en bespiegelingen

Het onderzoek heeft ook geleid tot enkele kanttekeningen/bespiegelingen van de onderzoekers zoals:

 • Waarom zijn demografische ontwikkelingen wel een bedreiging/uitdaging voor de non-profitsector maar niet voor de profitsector? (blz. 32)
 • Waarom is er nog steeds geen introductieprogramma voor nieuwe commissarissen bij het onderwijs? (blz. 39)
 • Wat is er tegen grote culturele verschillen in een RvC? Wat wrijving geeft toch glans?(blz. 39)
 • Is de wens voor een meer kritische opstelling van de RvC over het eigen functioneren het resultaat van geen en/of een slechte (zelf-)evaluatie van de RvC? (blz. 40)
 • Waarom is er maar beperkt animo in de zorg en onderwijs om meetbare duurzaamheidsdoelen te formuleren? (blz. 53)
 • Weet een commissaris hoe de collega met de (digitale) stukken omgaat? (blz. 61)

Bekijk het rapport

Interessante vragen om met uw collega's te bespreken.
Het rapport is hieronder te downloaden.

[1] In non-profit is gekeken naar: Zorg, Woningcorporaties (Corp), Onderwijsinstelling (OW) en overig non-profit (ONP)

Downloads / documenten

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding