cowomen-xc1ccohy8p0-unsplash

Dialoogtafels: draagvlak voor Code Goed Toezicht

Publicatie:
22 april 2021

Tijdens de dialoogtafels die de VTOI-NVTK organiseert dit voorjaar gaan leden in discussie met elkaar en met de leden van de kwaliteitscommissie over het nut en de noodzaak van het borgen van de kwaliteit van toezicht. In haar eindadvies doet de kwaliteitscommissie het voorstel aan de VTOI-NVTK om door middel van een Code Goed Toezicht een set afspraken te maken met elkaar die in de sector onderwijs en kinderopvang kan fungeren als veldnorm of beroepsstandaard voor goed toezicht. In de dialoogtafels ligt de vraag op tafel of deze Code Goed Toezicht 1.0 over de hele linie toepasbaar is, ongeacht de vraag of er sprake is van toezicht op een grote of kleine instelling, een instelling in een grootstedelijke omgeving of in een krimpregio. Inmiddels zijn er vier dialoogtafels gehouden. Er kwam vooral naar voren dat er veel draagvlak is voor de Code als instrument van het borgen van kwaliteit en dat de waarde er vooral inzit dat de Code helpt bij het opstellen van een toezichtvisie van een Raad van Toezicht en ook een behulpzaam kader levert voor de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. Als slotstuk van de dialoogtafels werd aan de leden van de VTOI-NVTK een nieuwe handreiking aangeboden, waarin een aanzet wordt gegeven voor een evaluatiekader op basis van de principes uit de code.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding