jungwoo-hong-cyumacqmyvi-unsplash

Derde voortgangsrapportage NPO: onderwijs kent nog steeds zorgen

Publicatie:
24 november 2022

De derde voortgangsrapportage van het nationaal programma onderwijs (NPO) laat medio november 2022 zien hoe het gaat met de uitvoering van dit programma sinds de start in 2021. De rapportage bevat informatie over alle sectoren, van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Een ruime meerderheid van de schoolleiders in het funderend onderwijs is tevreden over de uitvoering van het nationaal programma onderwijs. Maar ondanks de goede uitvoering van het programma maken schoolleiders in vo en (v)so zich nog altijd zorgen over de impact van de coronapandemie op het welbevinden van hun leerlingen. In het po maken schoolleiders zich naast het welbevinden ook zorgen over de leerprestaties van hun leerlingen op taal en rekenen.

In het mbo en het hoger onderwijs vordert de uitvoering van het programma goed. De acties van de onderwijsinstellingen zijn in volle gang en de bestedingen zijn op peil. Daarnaast is het perspectief op werk voor studenten sterk verbeterd. Aandachtspunten zijn dat er meer studenten uitvallen zonder diploma en dat er ook hier nog steeds zorgen zijn over het welzijn van studenten.

Bij leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van de middelbare school zijn er verschillen zichtbaar in de toetsresultaten van het vorige schooljaar 2021-2022. Begrijpend lezen gaat bij leerlingen op de basisschool over het algemeen weer goed. En de resultaten van het vak Engels op de middelbare school zijn zelfs meer verbeterd dan verwacht.

Daar staat tegenover dat in sommige vakken de leerlingen vorig schooljaar nog steeds minder vooruit zijn gegaan dan verwacht. Dat is het geval bij spelling in het primair onderwijs, rekenen-wiskunde in zowel het primair als het voortgezet onderwijs en Nederlands in het voortgezet onderwijs. Dit vraagt dus om blijvende aandacht van scholen.

Uit gesprekken met schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs blijkt verder dat leerlingen soms moeite hebben om tot leren te komen, minder gemotiveerd zijn en moeite hebben met plannen. Ook zijn er nog zorgen over hoe lekker leerlingen in hun vel zitten. Vooral meisjes in het voortgezet onderwijs scoren op het vlak van welbevinden en concentratie veel lager dan vóór corona en ervaren meer prestatiedruk. Scholen zetten hier dan ook extra op in, met bijvoorbeeld speciale trainingen of extra mentoruren.

Goed nieuws is dat leerlingen uit minder kansrijke gezinnen niet meer de grootste vertragingen laten zien in het primair onderwijs. Het blijft wel belangrijk dat scholen al hun leerlingen in beeld houden en ook oog hebben voor bijvoorbeeld leerlingen die weliswaar voldoende presteren, maar minder dan hun potentie. Bekijk hier de hele derde voortgangsrapportage van het nationaal programma onderwijs.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding