mario-heller-hxlkfpvkrys-unsplash

De Staat van het Onderwijs 2022, download de deelrapporten

Publicatie:
21 april 2022 - 8:00 uur

Ieder jaar maakt de onderwijsinspectie de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. Met feiten en cijfers, meerjarige ontwikkelingen en resultaten, signalering van trends, zoals de gevolgen van de coronapandemie die de dagelijkse praktijk in scholen en instellingen hebben beheerst. Maar ‘opnieuw hebben alle betrokkenen een forse inspanning geleverd, waardoor veel onderwijs ondanks alles door heeft kunnen gaan en zelfs is verbeterd ten opzichte van een jaar eerder.’

De verbetering van het onderwijs is deels ook terug te zien in de resultaten. Zo zijn in het primair onderwijs de ontstane leervertragingen op punten weer ingelopen, en in het voortgezet onderwijs zijn opnieuw meer leerlingen geslaagd dan voor de coronapandemie. Zonder versoepelende maatregelen, zoals de duimregeling, zou vermoedelijk 10 procent minder leerlingen zijn geslaagd. ‘Het is belangrijk dat ook deze leerlingen in het vervolgonderwijs passend worden begeleid.’

Middelbare scholen maakten zich vooral zorgen over de motivatie en het welzijn van hun leerlingen en over de burgerschapsvaardigheden. De leerachterstanden vallen volgens scholen mee. Echter, uit onderzoek blijkt dat de kennis en vaardigheden van de leerlingen wel degelijk achterblijven bij hun leeftijdsgenoten van vóór de coronacrisis. In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn de studievertragingen beperkt gebleven.

Voor het mbo geldt dat de krimp, waar mbo-besturen al jaren op anticipeerden, lijkt te zijn ingezet. Er is niet alleen meer uitstroom, ook de instroom in het middelbaar beroepsonderwijs is flink gedaald. Het aandeel studenten dat het mbo verlaat zonder startkwalificatie is gestegen. En de coronapandemie bracht voor het mbo extra uitdagingen met zich mee. ‘Terwijl docenten in het schooljaar 2020/2021 grote stappen hebben gezet in het vormgeven van online onderwijs, blijkt fysiek onderwijs onvervangbaar met name voor het leren van praktische vaardigheden’, aldus de inspectie.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding