shutterstock_704619925

De geloofwaardigheid van de toezichthouder als kernwaarde

Publicatie:
27 augustus 2018

De eerste kernwaarde waaraan de leden van de VTOI-NVTK zich hebben verbonden, is integriteit. Integriteit staat op de eerste plaats in het verenigingsconvenant alsof het ook wil uitdrukken dat goed toezien juist begint bij de vraag of iemand zich op een goede wijze kan en wil inzetten voor de goede zaak. De goede zaak is de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen, scholieren en studenten.

De toezichthouder houdt zich ver van welke vorm van belangenverstrengeling en beïnvloeding dan ook. De interessante vraag is natuurlijk wel, waarom we integriteit zo nadrukkelijk op één zetten en dat geldt overigens niet alleen voor de VTOI-NVTK. Is het een poging om het onheil van minder goed bestuur en toezien op voorhand te bezweren? Want laten we eerlijk zijn; alle maatschappelijke sectoren hebben hun eigen voorbeelden van niet-integer besturen en falend toezicht. Onze natuurlijke reflex is om dat via regels te onderwerpen aan meer en betere controle vanuit de overheid. Dat hoort bij de bezwering van zaken die ons snel in verlegenheid brengen.

De integriteit zit in het consequent toepassen van die afspraken

Daarmee lijkt integriteit (of liever het ontbreken daarvan) te meten of bepalen aan de hand van een of andere norm. Is dat de publieke opinie van dat moment of ligt dat toch anders? Ik bepleit daarmee overigens niet om integriteit als kernwaarde los te laten binnen onze vereniging maar er juist iets aan toe te voegen: geloofwaardigheid. Integriteit is niet alleen de binnenkant van jezelf als persoon en de persoonlijke afwegingen die je maakt, het is verantwoording afleggen aan alle betrokkenen die je aflegt en het effect dat dat heeft. In veel codes en andere documenten van goed bestuur staat de gevleugelde zin: “Pas toe of leg uit…” In een vrije vertaling vat ik ‘m zo op: houd je aan je eigen spelregels of leg uit als je dat niet doet of niet kunt. Dat lijkt op het eerste gezicht een “integere“ spelregel, terwijl het effect van die regel ook omgekeerd kan zijn, namelijk dat de uitleg ten koste gaat van de geloofwaardigheid. Het overschrijden van zittingstermijnen van intern toezichthouders is bijvoorbeeld een regelmatig terugkerend fenomeen; eigenlijk niet goed uit te leggen en toch blijven we het proberen: kennelijk roept het toepassen en hanteren van de termijnen die zijn vastgelegd veel weerstand op; althans daar lijkt het op. En dan hebben we het hier nog maar over een basis spelregel van goed bestuur. Het is niet moeilijk om dit te projecteren op andere en meer gecompliceerde zaken die kunnen spelen. Wat ik bepleit is dat wij als intern toezichthouders vooral gezamenlijk uitvoering gaan geven aan alle gemaakte afspraken over behoorlijk bestuur en goed toezicht . De integriteit zit in het consequent toepassen van die afspraken; de geloofwaardigheid in dat we zelf als toezichthouders het goede voorbeeld geven. Zegt u nu zelf…

Geert van der Tang

Directeur VTOI-NVTK

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding