dialoog-2

De code gedecodeerd: reacties uit de dialoogtafels

Publicatie:
12 mei 2021 - 8:00 uur

“De Code Goed Toezicht 1.0 is een goede basis, het geeft aan wat goed toezicht daadwerkelijk is”


Dat was één van de uitspraken van deelnemers tijdens de dialoogtafels die de VTOI-NVTK afgelopen maart en april organiseerde. Onder leiding van leden van de kwaliteitscommissie – die de afgelopen twee jaar hebben gewerkt aan de Code Goed Toezicht 1.0 en deze in december 2020 hebben gepresenteerd – gingen leden van de vereniging met elkaar in gesprek over de inhoud en implementatie van de Code Goed Toezicht 1.0.

Draagvlak voor en toepasbaarheid van de code
De input van de aanwezigen gaf een beeld van het draagvlak voor en toepasbaarheid van de code. Deze input wordt gebruikt om op donderdag 20 mei de Algemene Ledenvergadering (ALV) te informeren en adviseren over de invoering en borging van de Code Goed Toezicht 1.0.

De VTOI-NVTK heeft de ambitie om de kwaliteit van toezicht te borgen voor de sector. De Code Goed Toezicht is een middel om dit te bereiken omdat het een normatief referentiekader biedt voor de kwaliteit van toezicht. Tijdens de dialoogtafels werd nogmaals expliciet benoemd dat de Code Goed Toezicht 1.0 een richtsnoer is voor professionalisering van intern toezicht en dient als toetssteen voor het handelen en als basis voor verantwoording.

De code ‘gedecodeerd’ door middel van thema’s
De dialoogtafels waren onderverdeeld in drie verschillende thema’s. Waar de eerste en laatste dialoogtafel ging over de code in haar algemeenheid, werd de focus van de tweede en derde dialoogtafel gelegd op respectievelijk de evaluatiecyclus en het monitoringonderzoek (waar een Evaluatie & Monitoring Commissie vanaf deze zomer mee aan de slag gaat).

‘Werken met de principes uit de code draagt bij aan professionalisering voor de Raad van Toezicht’

Aan de hand van prikkelende stellingen, zoals ‘werken met de principes uit de code draagt bij aan professionalisering voor de Raad van Toezicht’ en ‘als je als toezichthouder de Code Goed Toezicht 1.0 gebruikt als spiegel, levert je dat een volledige reflectie van jouw eigen functioneren op’, voerden de deelnemers interessante gesprekken waar nuttige adviezen voor de VTOI-NVTK uitkwamen. Er werden positief kritische reacties gegeven. Zo is er duidelijk draagvlak voor de code als instrument voor het borgen van kwaliteit van intern toezicht. Ook werden de zeven principes en diverse good practices uit de code als ‘waardevol’ en ‘herkenbaar’ bestempeld. De Code Goed Toezicht 1.0 biedt daarmee een goede richtlijn en sterke basis voor kwalitatief goed intern toezicht.

‘Een code? Heel bruikbaar, maar zou eigenlijk niet nodig moeten zijn’
De meningen over het nut van een code lopen uiteen van ‘heel bruikbaar’ tot ‘een code zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar is toch handig als uitgangspunt in alle werkzaamheden van een Raad van Toezicht’. Daarnaast is men het erover eens dat de code zo geschreven moet zijn dat deze voor iedere instelling, ongeachte grootte, identiteit of regio, toepasbaar moet zijn. Er moet ruimte zijn voor de eigenheid van de organisatie. De meeste leden vinden dat deze ruimte in de code aanwezig is, maar ook zeker moet blijven.

Advies over de code
Naast reacties op diverse stellingen, was er tijdens de dialoogtafels ook ruimte om inhoudelijke adviezen te geven. Een greep uit de adviezen:

  • Zorg dat de code geen afvinklijstje wordt en gezien wordt als wetgeving;
  • Zorg voor aansluiting met andere branchecodes;
  • Een code is geen waarborg voor betere kwaliteit van toezicht, het gaat om het gedrag;
  • Een code is een goede basis, omdat daarin staat wat goed toezicht daadwerkelijk is.
  • De code is een basis voor een goed gesprek en het kan een minder goed functionerend RvT een handvat bieden.

Praktische handvaten voor implementatie van de code
Een code alleen garandeert niet direct een verbetering van kwaliteit van intern toezicht. Het is daarom van belang dat er praktische handvaten beschikbaar gesteld worden om Raden van Toezicht in de praktijk te ondersteunen. Eén van die manieren is de introductie van een vierjarige evaluatiecyclus die toezichthouders helpt een spiegel voor te houden om te reflecteren op het functioneren van de Raad van Toezicht. Collegiale visitatie - waarbij Raden van Toezicht een kijkje in de keuken nemen bij andere Raden van Toezicht en daarover feedback geven - is ook onderdeel van de evaluatiecyclus. De waarde daarvan werd door het merendeel van de aanwezigen onderschreven.

'Het is van belang dat er praktische handvaten beschikbaar gesteld worden om Raden van Toezicht in de praktijk te ondersteunen'

Ook het monitoringonderzoek – waar een Evaluatie & Monitoring Commissie vanaf deze zomer mee van start gaat – werd als waardevol gezien. ‘Een monitor is een goed middel als je wil laten zien hoe de sector er als geheel voor staat’, aldus één van de deelnemers. Andere deelnemers vulden daar terecht op aan dat een benchmark alleen werkt als je ‘appels met appels’ vergelijkt en het onderzoeksrapport geen doel op zich moet zijn.

Toepasbaarheid van de code
Leden gaven aan dat zij de code al voor verschillende doeleinden hebben gebruikt. Zo heeft de code diverse Raden van Toezicht geholpen bij onder andere het ontwikkelen en invullen van het toezichtkader, het bespreken en (her)opstellen van de toezichtvisie en bij het professionaliseren van de Raad van Toezicht.

Over de Code Goed Toezicht 1.0
Wilt u meer weten over de Code Goed Toezicht 1.0? Lees hier meer informatie en download of bestel de code.

De VTOI-NVTK wil alle aanwezige deelnemers én de leden van de kwaliteitscommissie nogmaals hartelijk bedanken voor alle waardevolle input tijdens de dialoogtafels. Jullie feedback en ideeën neemt de vereniging mee naar de ALV op 20 mei 2021. Houd onze website en LinkedIn in de gaten om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de Code Goed Toezicht 1.0!

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding