shutterstock_367198028

De bestuurlijke inrichting en bezoldiging van bestuurders in het PO

Publicatie:
23 maart 2018

De VTOI-NVTK en de BvPO hebben in 2017 een onderzoek laten uitvoeren naar de bestuurlijke inrichting en bezoldiging van bestuurders in het primair onderwijs.

Er waren meerdere aanleidingen voor dit onderzoek. De eerste aanleiding was, dat in het rapport Monitor beloningscodes/cao's bij WNT 2015 (opgesteld in opdracht van het ministerie van OCW) stond vermeld dat 15,9 % van de bezoldigde statutair bestuurders in het primair onderwijs boven de norm bezoldigd zou zijn.

Ook wilden de cao-partners graag dat het primair onderwijs bestuurlijk in kaart werd gebracht om correct vast te kunnen stellen wat de omvang is van de doelgroep, die valt onder de cao Bestuurders PO.

Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek luidt dat het percentage bestuurders dat boven de bezoldigingsnorm zou vallen, aanmerkelijk lager ligt! Er zijn overtredingen geconstateerd, maar in veel mindere mate dan vermeld in de monitor.

Er is een rapport opgesteld met daarin de aanleiding, onderzoeksopzet, resultaten en eindconclusies. U kunt het volledige onderzoeksrapport hier inzien.

Zoetermeer/Den Haag

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding