photo-1579590029605-456853815a26

De ALV en Corona

Publicatie:
26 maart 2020 - 12:00 uur

Hoe organiseer je een ALV als er geen bijeenkomst van leden kan zijn?

Voor Verenigingen en Stichtingen een belangrijke vraag omdat in deze periode meestal het jaarverslag goedgekeurd moet worden.

Digitaal?

Dit lijkt een voor de hand liggende oplossing maar het kan niet zo maar. De statuten en regelementen moeten daarvoor wel de mogelijkheid bieden.

Als die mogelijkheid er niet is heb je als Vereniging of Stichting te maken met een dilemma:
de ALV aanpassen aan de huidige voorschriften kan vaak alleen door een ALV te organiseren. De meeste ALV’s kunnen alleen doorgaan als er een fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd waar leden aan kúnnen deelnemen, als ze dat willen.

Uitstellen dan maar?

Natuurlijk zijn er verenigingen en stichtingen die door kunnen gaan zonder dat de komende maanden een ALV georganiseerd wordt. Soms kan dat echter helemaal niet omdat in de statuten vast is gelegd wanneer de ALV moet plaatsvinden. Toch zullen veel verenigingen en stichtingen problemen ervaren als de ALV te lang niet door kan gaan.
Een veelvoorkomend knelpunt is het niet kunnen vaststellen van het jaarverslag. Zonder vaststelling is er ook geen decharge voor penningmeester en bestuur.
Ook kan het verlopen van benoemingstermijnen en/of het niet kunnen benoemen van bestuursleden problematisch zijn.
En zeker niet onbelangrijk: je kunt niet aan de slag met een niet-goedgekeurd beleidsplan, niet goedgekeurde investeringen of plannen voor subsidies. Of contributies en -wijzigingen kunnen niet worden vastgesteld en doorgevoerd.

Oplossing?

Er ligt nu een memo bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid met een inventarisatie van de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de korte termijn. Belangrijkste aandachtspunt is het creëren van een noodwet om een online ALV mogelijk te maken en welke voorwaarden hiervoor zouden gelden. De memo moet de formele lijnen nog door, om uiteindelijk zo mogelijk te belanden bij de NCTV.
Het gaat niet om nieuwe wetgeving voor de langere termijn. Het is bedoeld om de problemen nu te omzeilen en ervoor te zorgen dat verenigingen hun werk kunnen blijven doen.

Zodra er meer bekend is, zullen we u informeren.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding