alv

Corrie Noom blikt vooruit op de ALV: 'Goed onderwijs, goede kinderopvang, dát is de kern'

Publicatie:
17 mei 2021 - 8:00 uur

Voorzitter VTOI-NVTK Corrie Noom blikt vooruit op ALV op 20 mei

“Goed onderwijs, goede kinderopvang, dát is de kern”


Toezichthouders hebben de maatschappelijke opdracht om hun bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang. De Code Goed Toezicht en de benchmark van de VTOI-NVTK geven de Raden van Toezicht daarbij houvast, stelt voorzitter Corrie Noom van de VTOI-NVTK.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 20 mei staan onder meer de Code Goed Toezicht die de kwaliteitscommissie in opdracht van de VTOI-NVTK heeft opgesteld én de benchmark op de agenda. Het bestuur geeft een reactie op het advies van de commissie én op de reacties van leden die de vereniging tijdens de digitale dialoogtafels heeft opgetekend.

Volgens Noom biedt de Code Goed Toezicht – met zeven principes als uitgangspunt – een kader voor alle toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang. Het gaat niet om regels maken en naleven, benadrukt ze, maar om de inzet voor kinderen, leerlingen en studenten die goede opvang en goed onderwijs verdienen. ‘Dát is de kern. We moeten ons voortdurend afvragen voor wie we ons werk zo goed mogelijk doen. Net als de peuterspeelzaalleidster of een bestuurder van een hogeschool dat doen.’

'We moeten ons voortdurend afvragen voor wie we ons werk zo goed mogelijk doen. Net als de peuterspeelzaalleidster of een bestuurder van een hogeschool dat doen'

Verantwoorden aan de samenleving
Het bestuur vindt dat de Code Goed Toezicht bijdraagt aan de maatschappelijke opdracht die óók de Raden van Toezicht hebben. ‘We moeten ons verantwoorden, ook aan de samenleving, laten zien dat we de goede dingen doen. Corona vraagt nog meer van de kinderopvang en het onderwijs. Scholen moeten sommige kinderen letterlijk bij de les houden, omdat de omstandigheden thuis niet altijd goed zijn om op afstand onderwijs te volgen.’

Volgens voorzitter Noom zijn de leden overwegend positief over de Code Goed Toezicht, zo bleek tijdens de digitale dialoogtafels. Zij is verheugd over de betrokkenheid van de toezichthouders. ‘Volgens sommigen is een code niet nodig, omdat de uitgangspunten vanzelfsprekend gelden voor de Raden van Toezicht. Andere leden vragen juist om meer uitwerking van de algemene principes en wijzen op de verschillen tussen de sectoren in de kinderopvang en het onderwijs.’

Verschillen tussen sectoren
Noom erkent dat er grote verschillen zijn – vergelijk bijvoorbeeld een basisschool met een onderwijsinstelling met 10.000 leerlingen – maar ze vindt dat de Code Goed Toezicht een goede basis biedt. Goede voorbeelden over toezicht uit de praktijk in diverse sectoren én handreikingen over specifieke thema’s bieden de leden verdieping. Vorig jaar bracht de VTOI-NVTK een handreiking uit over de werkgeversrol van de RvT, recent een handreiking over de vierjaarlijkse evaluatiecyclus (inclusief de collegiale visitatie).

Corrie Noom
Voorzitter bestuur VTOI-NVTK

corrie-noom

Code Goed Bestuur
In het onderwijs bestaan al vijf Codes Goed Bestuur, maar daarin ligt het accent op het bestuur, niet op toezicht. Volgens Noom is een eigen code voor intern toezicht belangrijk, omdat toezichthouders eigen rollen hebben, als toezichthouder, adviseur/klankbord en werkgever voor het bestuur. ‘Je kan zeggen er zijn al veel codes, moet er nog een code bij? Ik begrijp dat. In de toekomst moet er wat het bestuur betreft één code komen voor de hele sector, voor bestuur én toezicht. Maar dat traject kost veel tijd. Nu kiezen we voor een pragmatische oplossing. We kunnen als vereniging niet alles tegelijk.’

'In de toekomst moet er wat het bestuur betreft één code komen voor de hele sector, voor bestuur én toezicht'

Voorzitter Noom benadrukt dat de Code Goed Toezicht alleen succesvol kan zijn als de leden van de VTOI-NVTK niet alleen de principes onderschrijven, maar ook toepassen in hun dagelijks werk als toezichthouder. ‘Dat zal niet vandaag of morgen het geval zijn. Als bestuur willen we ruimte geven aan de Raden Van Toezicht om hun eigen pad en route te kiezen. Hoe we de code in ons beleid opnemen en gaan handhaven, gaan we als bestuur zorgvuldig bespreken, en stellen we samen met de leden vast,’ aldus Noom.

Toezichtsvisie
Het bestuur adviseert elke Raad van Toezicht verder om een eigen toezichtsvisie op te stellen, met de Code Goed Toezicht als uitgangspunt. Volgens Noom helpt die visie toezichthouders om samen hun verwachtingen over intern toezicht scherp te krijgen. ‘Ik vind het een mooie kans om met elkaar in gesprek te gaan. Elk lid van de Raad heeft een eigen achtergrond. Diversiteit is juist goed. Als je van elkaar weet waar je staat, hoe je over toezicht denkt, kan je daar altijd op teruggrijpen. Zeker als er verschil van inzicht ontstaat en het in de Raad spannend wordt.’

Monitor en benchmark
De monitor, die de onafhankelijke Evaluatie & Monitoring Commissie gaat uitwerken, is een goed instrument om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Op basis van onderzoek krijgen de leden met de benchmark inzicht in hoe zij hun werk doen, in vergelijking met andere Raden van Toezicht. Noom: ‘De Raad krijgt een spiegel voorgehouden en kan eigen conclusies trekken. Wellicht dat je als Raad op een bepaald thema een stapje extra moet zetten. Dat stimuleert de benchmark ook.’

De benchmark van de VTOI-NVTK dient nog een ander doel: belanghouders, van sectorraden tot politiek Den Haag, krijgen inzicht in hoe het toezicht in het onderwijs en de kinderopvang ervoor staat. Heel belangrijk, stelt voorzitter Noom. ‘We maken een goede ontwikkeling door, dat is wat ik beluister in gesprekken met leden of hoor op een congres van de vereniging. Maar het is een gevoel. Niets staat zwart op wit. We moeten kunnen aantonen dat we goed bezig zijn.’

Dienstverlening aan leden
De dienstverlening van het bureau van de VTOI-NVTK aan de leden heeft hoge prioriteit, zoals in het strategisch beleidsplan staat. Terecht, stelt de voorzitter. ‘We nemen als vereniging veel initiatieven, zoals de code en de benchmark, maar bieden de leden ook comfort om daarmee aan de slag te gaan. Leden kunnen met vragen bij het bureau terecht, bijvoorbeeld over een toezichtvisie, we publiceren handreikingen en helpen leden bijvoorbeeld om een collegiale visitatie te organiseren. Het bureau bestaat uit een klein team, maar we ondersteunen de leden zo goed mogelijk.’

'We nemen als vereniging veel initiatieven, zoals de code en de benchmark, maar bieden de leden ook comfort om daarmee aan de slag te gaan'

Een belangrijke taak van de vereniging is ook het organiseren van ontmoetingen, stelt Noom. Nu zijn de bijeenkomsten nog digitaal, hopelijk kunnen de leden elkaar snel weer in levende lijve ontmoeten. ‘In dialoog komen leden zelf met oplossingen. Door ervaringen uit te wisselen, te luisteren naar hoe andere Raden zaken aanpakken, dilemma’s te bespreken. De praktijk van het toezicht leer je niet uit een boekje dat voorschrijft wat je moet doen. Dat leer je door samen in gesprek te gaan.’

Code definitief vastleggen
In december vorig jaar stemden de leden in met het strategisch beleidsplan van de vereniging. De focus in dit plan ligt op de code / benchmark en de dienstverlening aan de leden. Na de ALV op 20 mei verwacht het bestuur na de zomer een extra ALV uit te schrijven om de Code Goed Toezicht definitief vast te leggen.

Over de Code Goed Toezicht 1.0
Wilt u meer weten over de Code Goed Toezicht 1.0? Lees hier meer informatie en download of bestel de code.

Over de kwaliteitscommissie
Bent u benieuwd wie er de afgelopen twee jaar in de kwaliteitscommissie plaatsnam? Bekijk de profielen hier.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding