visuals-0rpf107blek-unsplash

Coronaversoepelingen voor leerlingen verdwijnen grotendeels bij examens 2023

Publicatie:
24 november 2022

Onderwijsminister Wiersma heeft besloten de coulante examenregelingen vanaf 2023 grotendeels weer in te trekken. Hij wil terug naar de situatie van voor corona en alleen nog enkele kleine maatregelen treffen: het verlengen van het tweede tijdvak van het centraal examen en verlenging van de afnameperiodes van de digitale examens in het vmbo, en het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Dat staat in de brief die de minister op 21 november naar de Tweede Kamer stuurde.

De VO-raad betreurt Wiersma’s beslissing omdat de gevolgen van de pandemie nog steeds niet voorbij zijn. Vmbo-leerlingen die dit jaar examen doen, hebben bijvoorbeeld nog geen enkel ‘normaal’ schooljaar gehad. ‘Leerlingen hebben te maken gehad met soms haperend onderwijs, waardoor mogelijk vertragingen zijn ontstaan die ondanks de inzet van NPO-gelden niet snel zijn ingelopen. Vertragingen op cognitief vlak, maar ook qua emotionele en sociale ontwikkeling, en de ontwikkeling van vaardigheden.’

Deze vertragingen rechtvaardigen een breder pakket aan maatregelen om de leerlingen tegemoet te komen dan de minister nu biedt. De VO-raad ziet liever een maatregelenpakket met een extra herkansing, spreiding over twee volledige tijdvakken voor de papieren examens en de mogelijkheid tot het afnemen van het cspe als schoolexamen. Dit doet recht aan ruimte voor leerlingen vanwege eventuele achterstanden en doet niets af aan de voor corona gebruikelijke exameneisen.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding