photo-1434030216411-0b793f4b4173

Corona: CPB onderzoekt gevolgen schrappen eindtoetsen en eindexamens

Publicatie:
09 juli 2020

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14.000 leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis. Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten’ van het Centraal Planbureau (CPB).

Normaal gesproken kunnen basisscholen het advies voor het niveau van voortgezet onderwijs omhoog bijstellen als de score op de eindtoets hoger is dan verwacht. In de afgelopen jaren kreeg steeds ongeveer 8 procent van de leerlingen op deze manier een hoger schooladvies. Dit jaar is dat niet mogelijk, omdat de eindtoets vanwege corona geschrapt is. Basisscholen en middelbare scholen hebben verschillende maatregelen genomen om de negatieve effecten van het schrappen van de eindtoets te verminderen, maar de effecten hiervan zijn nog onduidelijk. Het is daarom belangrijk om in de gaten te blijven houden hoe de huidige lichting het op de middelbare school gaat doen, schrijft het CPB.

Volgens onderwijsminister Slob moeten middelbare scholen komend schooljaar ‘extra scherp’ bekijken of een eersteklasser daar op het juiste niveau zit. In april zei hij dat hij ook hoopt dat middelbare scholen meer brede brugklassen gaan aanbieden, waarbij leerlingen van verschillende schoolniveaus in één klas zitten. Basisscholen en/of de ouders van leerlingen kunnen bovendien op een nieuw formulier aangeven of ze verwachten dat de leerling een hoger advies zou hebben gekregen na de eindtoets.

Het CPB stelt ook vast dat door het schrappen van de centrale eindexamens vanwege de coronacrisis de einduitslag van ongeveer 8 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs veranderd zou zijn als er geen extra maatregelen waren genomen. Als vorig jaar het centraal examen niet had meegeteld, zouden bijna 7000 gezakte leerlingen wél geslaagd zijn, maar zouden ook bijna 8000 geslaagde leerlingen daardoor juist gezakt zijn. Normaal gesproken wordt de helft van het eindcijfer op de middelbare school bepaald door het cijfer dat leerlingen op het centraal examen halen. Omdat de eindexamens vanwege corona niet doorgingen, is dit jaar alleen op basis van de schoolexamens besloten of leerlingen geslaagd of gezakt zijn.

Het vervallen van het centraal examen pakt nadelig uit voor jongens, leerlingen zonder migratieachtergrond en leerlingen met hoogopgeleide ouders. Zij zouden vorig jaar vaker gezakt zijn op basis van alleen de schoolexamens, maar slaagden na het centraal examen. Meisjes, leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met laag- en middelbaar opgeleide ouders hebben juist vaker baat bij het niet meetellen van het centraal examen: zij zouden vaker geslaagd zijn met alleen de schoolexamens.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding