towfiqu-barbhuiya-jhevwhcbvyw-unsplash

Compensatie btw-kosten samenwerkingsverbanden

Publicatie:
30 juni 2022

Samenwerkingsverbanden worden gecompenseerd voor de btw die zij moeten betalen bij detachering van scholen naar samenwerkingsverbanden. Er komt een compensatie van structureel dertig miljoen euro, met ingang van 2022. Dit bedrag zal waarschijnlijk via een ophoging van de bekostiging voor zware ondersteuning aan de samenwerkingsverbanden po en vo worden toegekend.

Tussen onderwijsinstellingen onderling was het in het verleden onder strikte voorwaarden mogelijk om personeel zonder verrekening van btw uit te wisselen. Tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen (schoolbesturen) is dat sinds december 2018 niet meer vanzelfsprekend, omdat de regels voor de vrijstelling met betrekking tot het detacheren van personeel zijn aangescherpt. Dit heeft er toe geleid dat veel belastinginspecteurs vrijstellingen aan schoolbesturen en/of samenwerkingsverbanden hebben ingetrokken.

Een eerdere analyse van Infinite Financieel leidde tot de conclusie dat waarschijnlijk tussen de 100 en 150 miljoen euro gemoeid is met detacheringen van scholen naar samenwerkingsverbanden. Dat zou betekenen dat er jaarlijks tussen de 21 en 31,5 miljoen aan btw per jaar moet worden betaald. Er is lang met OCW en Financiën overlegd over de gevolgen van het niet meer btw-vrij kunnen detacheren. Verschillende maatregelen bleken niet haalbaar. Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot een compensatie van 30 miljoen euro structureel, met ingang van 2022.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding