class-2

Code Goed Toezicht 1.0: Dilemma's van de kwaliteitscommissie

Publicatie:
08 maart 2021 - 8:00 uur

Wat voegt een Code Goed Toezicht toe aan bestaande Codes Goed Bestuur? What’s new? Is één code toepasbaar voor het hele veld van kinderopvang en onderwijs? Hoe verloopt het proces om tot een gedragen Code 2.0 te komen? Enkele dilemma’s van de commissie.

Tekst: drs. Marcel L. Bos, lid van de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK en directeur ScoliX

In de wereld van kinderopvang en onderwijs is het goed om ‘uit de school te klappen’. Waar worstelde de kwaliteitscommissie (ingesteld door de leden van de VTOI-NVTK) mee, vooraleer zij kwam met het advies een Code Goed Toezicht voor te stellen? Ik klap –mede namens de commissie -graag ‘uit de school’ met enkele dilemma’s.

Marcel Bos, lid van de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK en directeur ScoliX

marcel-bos-portret-klein-licht

Verhouding tot bestaande codes
Wat voegt een Code Goed Toezicht toe? De bestaande Codes Goed Bestuur zijn in het onderwijs geïnitieerd door de sectororganisaties en het veld van de kinderopvang is versnipperd. De sectororganisaties richten zich primair op de besturen en in toenemende mate ook op toezicht en medezeggenschap, maar globaler. Een Code Goed Toezicht biedt de mogelijkheid om explicieter aandacht te besteden aan de bijdrage van het toezicht aan 'Goed Bestuur' en daarmee toezichthouders rechtstreeks aan te spreken. Het is met de bestaande codes wel duidelijk waaraan bestuurders moeten voldoen, maar de vraag welke standaard de toezichthouders zichzelf opleggen is in mindere mate benoemd. Tegelijk is de Code Goed Toezicht ook een instrument voor bestuurders om het gesprek met het toezicht te voeren. Immers: ‘iedere bestuurder heeft recht op goed toezicht’. Nadrukkelijk gaat het in de Code Goed Toezicht 1.0 dus níet om een geheel nieuwe set van standaarden. De code sluit aan op bestaande codes, wetgeving en good practices. Want er gaat veel goed. Maar niet altijd is duidelijk waar toezichthouders zich op willen laten aanspreken. Met de Code Goed Toezicht bieden we helderheid over een redelijke en geaccepteerde normatieve ondergrens van goed toezicht.

Past een code voor het diverse veld van kinderopvang en onderwijs?
Een éénpitter protestantse basisschool in Friesland met 60 leerlingen, een VO scholengemeenschap met vijf locaties in Brabant of een ROC of Hogeschool met tienduizenden studenten... Een éénpitter kinderopvang of een shareholders-valuegedreven multinational met tientallen locaties... Passen die qua omvang, regio, ontwikkelfase en levensbeschouwing wel op de voorgestelde code? We denken van wel, maar de dialoog over versie 1.0 moet dat uitmaken. Om te beginnen zou elke Raad van Toezicht een aan de eigen context gerelateerde visie op bestuur en toezicht moeten ontwikkelen. Dat mag best jaren duren. Een toezichthouder vertelde mij eens over zijn braakneigingen bij het woord ‘draagvlak’ en zei: ‘het gaat om echte betrokkenheid en dat kost simpelweg tijd’. Vier of acht jaar om van vrijblijvendheid naar een vrijwillige verplichting te groeien? De commissie gelooft daarin, maar de praktijk van dialoog en professionalisering zal het uitwijzen.

What to do?
Wat kun je als Raad van Toezicht doen met zo’n Code Goed Toezicht 1.0? Drie adviezen:

  1. Gebruik de code bij extern ondersteunde zelfevaluaties of collegiale visitaties;
  2. Bespreek de code in een themabijeenkomst;
  3. Verwerk de code in uw toezichtvisie en uw toezichtkader.

In dialoog over de Code Goed Toezicht 1.0: de code gedecodeerd
Onder de noemer ‘de code gedecodeerd’, nodigen wij u van harte uit om met ons in gesprek te gaan over de inhoud van de Code Goed Toezicht 1.0. Want wat is het belang van een Code Goed Toezicht en hoe wilt u deze in uw Raad van Toezicht introduceren?

Op 30 maart, 7 april, 15 april en 20 april gaan we graag met u in dialoog, zodat we samen tot een gedragen Code Goed Toezicht kunnen komen, die toegepast kan worden in uw Raad van Toezicht. Lees hier meer informatie over de thema's van de dialoogtafles of meld u direct aan via onderstaand formulier.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding