02-header-cao-2022-img_9248

Cao: de hoofdpunten en wat nu?

Publicatie:
15 september 2022

De leden van zowel VTOI-NVTK (toezichthouders) als van VvOB (onderwijsbestuurders) hebben ingestemd met de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs. Dat betekent dat er een nieuwe cao is en dat daarmee ook actie verlangd wordt van alle RvT’s met hun bestuurders.

De hoofdpunten zijn:

 • De twee cao’s (Cao Bestuurders PO 2020 en Cao Bestuurders VO 2020) vervallen. Daarvoor in de plaats is één nieuwe, geïntegreerde cao gekomen, voor bestuurders in zowel primair als voortgezet onderwijs. Deze geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2023.
 • Dit betekent dat raden van toezicht de verantwoordelijkheid hebben om als werkgever spoedig het gesprek aan te gaan met de bestuurder over zijn of haar inschaling in de nieuwe cao en over de eventuele toepassing van overgangsrecht. Volgens de nieuwe cao dient de beloning te zijn afgestemd op de afspraken die de RvT maakt met zijn bestuurder over het complete remuneratiebeleid, dat wil zeggen over:
  1) functioneren
  2) ontwikkelen
  3) beoordeling
  4) beloning en inschalingsbeleid
  Elke instelling heeft dus beleid nodig op elk van die vier terreinen. De taak van de raden van toezicht is er niet eenvoudiger op geworden. De VTOI-NVTK helpt haar leden hierbij. In de cao is een handreiking remuneratiebeleid opgenomen. Een aanvullende handreiking voor onze leden volgt in de loop van dit jaar. Daarnaast voorziet het ledenportaal in nog meer materiaal dat toezichthouders ondersteunt in hun taken.
 • De nieuwe visie op beloningsbeleid, inclusief bovengenoemde onderdelen zal naar wij verwachten een stimulans en ondersteuning betekenen voor:
  1. Werving en behoud van goede bestuurders 
  2. Kaderstelling voor het inkomen van de bestuurder 
  3. Prikkel voor specifieke prestaties 
  4. Continuïteit van de organisatie 

Hoe kunnen raden van toezicht aan de slag?

In de week van 19 september 2022 verschijnt de complete cao-tekst op de website van de VTOI-NVTK. In het ledenportaal staat een tabblad ‘cao funderend onderwijs’ met aanvullende informatie, die de komende tijd verder wordt uitgebreid. Hier vindt u onder meer FAQ’s, een verschillenlijst met de vorige cao’s, voorbeelden van hoe een bestuurder kan worden ingepast in de nieuwe cao en een toelichting van de onderhandelingsdelegatie.

Contact

De VTOI-NVTK nodigt haar leden uit om vragen en opmerkingen te delen via het speciaal hiervoor opengestelde mailadres: caobestuurder@vtoi-nvtk.nl. Vanaf oktober organiseren we spreekuursessies ter ondersteuning van leden met vragen.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding