brooke-cagle-norsyxmhgpi-unsplash

Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022: arbeidsduur en vakantiedagen

Publicatie:
10 november 2022

Aanvullende toelichting naar aanleiding van aanpassing artikel 2.2 lid 2

Arbeidsduur per week en vakantiedagen

Naar aanleiding van vragen hebben cao-partijen een tekstuele wijziging aangebracht op artikel 2.2 (Arbeidsduur en vakantiedagen) van de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022. Lid 2 luidt nu als volgt: “De normale wekelijkse arbeidsduur is 40 uur. Werkgever en werknemer kunnen een langere wekelijkse arbeidsduur vaststellen in overleg”. Deze wijziging heeft ten doel dat werkgever en werknemer een arbeidsduur van meer dan 40 uur per week kunnen overeenkomen, waardoor er ruimte ontstaat om meer vakantiedagen per jaar af te spreken. Hiermee wordt vorm gegeven aan de bedoeling van cao-partijen om ruimte te geven aan werkgever en werknemer om afspraken te maken over vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband kan bijvoorbeeld de jaartaak van 1.800 uur per week in minder dan 45 (= 1.800:40) weken worden gehaald.

Harmoniseren van jaartaak voor bestuurders PO en VO naar 1.800 uur

Bestuurders funderend onderwijs op wie Cao Bestuurders PO van toepassing was
De cao is met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in werking getreden. De jaartaak is gewijzigd van 1.659 uur naar 1.800 uur.
In de preambule van de cao is vermeld dat afspraken uit de bestuurderscao’s worden gerespecteerd. Dit betekent niet dat geen nieuwe afspraken over arbeidsduur en vakantie-uren gemaakt kunnen/moeten worden. Het bepaalde in de cao dat de jaartaak 1.800 uur bedraagt dient immers vanaf 1 januari 2022 nageleefd te worden. Het ligt voor de hand dat de werkgever en werknemer afspraken maken over de wekelijkse arbeidsduur en aantal vakantie-uren per jaar en die schriftelijk vastleggen”.

Het verdient aanbeveling om het uit de administratie blijkende saldo aan vakantie-uren – wettelijk en bovenwettelijk - op grond van de oude afspraken in de schriftelijke vastlegging van de nieuwe afspraken op te nemen.

Bestuurders funderend onderwijs op wie Cao Bestuurders VO van toepassing was
De jaartaak is voor bestuurders VO niet gewijzigd. Die was al 1.800 uur. Dit geldt ook voor de arbeidsduur van 40 uur per week. Op grond van de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 is het niet noodzakelijk om nieuwe afspraken over arbeidsduur en vakantieverlof met een bestuurder VO te maken en schriftelijk vast te leggen. Uiteraard kunnen werkgever en werknemer gebruik maken van de mogelijkheid die deze cao biedt en in overleg voor een langere arbeidsduur dan 40 uur per week kiezen en meer vakantie-uren per jaar.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren
Het aantal wettelijke vakantie-uren dient ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week te bedragen. De meer op te bouwen vakantie-uren worden als bovenwettelijk worden aangemerkt. Het is aan te bevelen schriftelijk duidelijk vast te leggen hoe de opbouw van de wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren plaatsvindt.

Uurloon
Voor de herleiding van het overeengekomen jaar- of maandloon naar een uurloon is bij een voltijd dienstverband een wekelijkse arbeidsduur van 40 uur het uitgangspunt.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding