matiinu-ramadhan-ovmog0nqgz0-unsplash

Buitenschoolse opvang sinds maandag 19 april weer volledig open

Publicatie:
22 april 2021

Vanaf maandag 19 april is ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. De kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs zijn sinds 8 februari alweer volledig open. Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden er wel aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan. Bekijk hier meer informatie en de aanvullende maatregelen.

Houders van bso-locaties worden dringend geadviseerd om een locatie-specifiek plan op te stellen om het mixen van verschillende groepen kinderen te beperken. Door het mixen van groepen in te perken wordt de kans op besmettingen verkleind en zijn de gevolgen t.a.v. van quarantaines als gevolg van het bron- en contactonderzoek kleiner wanneer er toch een positieve testuitslag is. De brancheorganisaties kinderopvang hebben in samenspraak met SZW een handreiking opgesteld die houders kunnen gebruiken om per locatie een specifiek plan op te stellen.

Al veel langer hebben de brancheorganisaties in de kinderopvang BK, BMK en ouderorganisatie BOinK gepleit voor de heropening van de bso’s, omdat de besmettingscijfers blijven uitwijzen dat de risico’s op besmettingen in de buitenschoolse opvang minimaal zijn. De besmettingscijfers onder kinderen in de bso-leeftijd én onder de medewerkers van de bso liggen ver onder het landelijk gemiddelde.

Bovendien is de bso goed in staat om maatregelen te treffen die ‘kruisbesmettingen’ tot een minimum beperken. Dat maakt de heropening een verantwoorde keuze. Niet in de laatste plaats omdat alternatieven waar ouders voor kiezen tot méér besmettingsrisico’s leiden. Ouders ervaren grote druk van werkgevers om volledig beschikbaar te zijn. Dat gaat niet als ze hun kind uit school moeten halen en ‘s middags zelf moeten opvangen. Daarom vangen ouders elkaars kinderen op. Ook wordt er gebruik gemaakt van informele buitenschoolse activiteiten waarop ieder toezicht ontbreekt.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding