alvaro-serrano-hjwkmkehbco-unsplash

Brief aan scholen over nationaal programma onderwijs

Publicatie:
25 maart 2021

Op 24 maart 2021 hebben alle scholen in het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs een brief ontvangen van onderwijsminister Slob met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs. Dat programma werd gelanceerd op 17 februari. Het is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona.

In de brief staat hoe het proces de komende maanden eruitziet, wat er van de scholen wordt verwacht en welke ondersteuning er vanuit de overheid wordt geboden om te zorgen dat de huidige generatie leerlingen een kansrijke toekomst tegemoet gaat, ondanks corona. De spil van het NPO wordt gevormd door ‘schooleigen programma’s’, die op basis van een eigen analyse van de situatie op de school worden opgesteld. Het schoolprogramma beschrijft onder meer de doelen die de school wil behalen, de gekozen interventies, en de wijze waarop de school de resultaten duurzaam borgt. Dit programma kunnen scholen toevoegen aan het schoolplan.

Voor de invulling van de plannen maken scholen gebruik van een ‘menukaart’. Deze menukaart wordt gepubliceerd in april, en bevat ‘bewezen of aannemelijk effectieve interventies, op zowel cognitief als sociaal-emotioneel terrein’. Voor het NPO is voor het funderend onderwijs (voor de komende 2,5 jaar) 5,8 miljard euro vrijgemaakt.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding