linkedin-sales-solutions-qgyvorvddd8-unsplash

BOinK: kinderopvangmedewerkers weggekocht door onderwijs

Publicatie:
13 januari 2022 - 8:00 uur

Er komen steeds meer berichten van contracten die worden opgezegd door de kinderopvang. Eerst waren het contracten van ouders die over twee maanden met kinderopvang zouden starten. Nu gaat het om ouders die al gebruikmaken van de kinderopvang. Het personeelstekort in de kinderopvang is zo hoog opgelopen, dat organisaties overeenkomsten met ouders eenzijdig stopzetten.

Ouders zullen de komende maanden vaker te horen krijgen dat op korte termijn de opvang voor hun kind ophoudt, denkt de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). De personeelskrapte is zeer groot en er zijn geen makkelijke oplossingen, zegt Emmeline Bijlsma, directeur van BK. Zij gelooft dat het probleem zich de komende tijd steeds vaker zal voordoen, zeker nu het nieuwe kabinet de kinderopvang op termijn vrijwel gratis wil maken.

Zo heeft Partou, de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland, kinderen van een buitenschoolse opvang in Utrecht de wacht aangezegd. Per 1 februari worden twee groepen opgeheven, zo is vlak voor kerst aan de betrokken ouders medegedeeld via een brief. Het stopzetten van de opvang is een uitzonderlijke maatregel, zegt David Gribnau, woordvoerder van Partou. ‘Het is in de hele sector passen en meten door de personeelstekorten en dit soort problemen speelt eigenlijk bij alle organisaties.’

Ook Gjalt Jellesma, voorzitter van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK), ziet de problemen door het personeelstekort snel groter worden. ‘Eerst ging het vooral om tijdelijke sluitingen, nu worden complete groepen opgeheven.’ Het is niet voor het eerst dat de kinderopvang te maken heeft met een chronisch tekort aan medewerkers, zegt hij. ‘Maar deze keer zijn de vooruitzichten slechter, doordat tegelijk sprake is van een enorm tekort in aanpalende sectoren, zoals onderwijs en zorg.’

‘Wat je nu ziet gebeuren, met die ongelooflijke bak geld die over het onderwijs is uitgestort om de leerachterstanden door corona weg te werken: medewerkers in de kinderopvang worden gewoon weggekocht’, vervolgt Jellesma. ‘Het kabinet wil de sector lucht geven door het toezicht te versoepelen en meer medewerkers-in-opleiding toe te staan. Maar dat is niet meer dan een lapmiddel. Dan gaat onvermijdelijk de kwaliteit van de opvang omlaag en zul je zien dat medewerkers zich nóg vaker over de kop werken.’

Voorzitter Loes Ypma van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) ziet echter vooral kansen door de gratis kinderopvang. ‘Er ligt een heldere en duidelijke richting voor ons. We weten waar we aan toe zijn en waar we heen gaan. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om onze mensen aantrekkelijke arbeidscontracten te bieden en deze groep vast te houden. Daarnaast kunnen we ons werk aantrekkelijker maken voor nieuwe groepen, zoals zij-instromers en voor studenten van het mbo en hbo.’

Tevens liggen er kansen voor combinatiebanen, bijvoorbeeld in combinatie met het basisonderwijs. Nu werken er vooral in de buitenschoolse opvang nog veel mensen met zogenoemde sprokkelcontracten. ‘Deze groep werkt maar een paar uur en daarvan kunnen ze niet rondkomen. De grootste uitstroom zien we dan bij bso-medewerkers. Die groep kunnen we met voltijdcontracten binnenboord houden’, zegt Ypma.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding