photo-1563212034-a3c52118cce2

Bezwaar maken door intern toezichthouder tegen btw-ondernemerschap: stand van zaken

Publicatie:
27 februari 2020

Op 27 juni 2019 hebben wij u geїnformeerd over de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over btw-ondernemerschap van een commissaris met één commissariaat. Het Europees Hof oordeelde dat er geen sprake is van btw-ondernemerschap, omdat de commissaris niet in eigen naam, voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid handelt, maar voor rekening en verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen. In een bij dat nieuwsbericht gevoegde notitie, kon u meer lezen over de mogelijke praktische gevolgen in uw concrete situatie en al dan niet bezwaar maken tegen uw btw-aangifte met gebruikmaking van het standaardbezwaarschrift.
Inmiddels is ervaring opgedaan met de reactie van de Belastingdienst op dat standaardbezwaarschrift. De vragen die over het algemeen door de Belastingdienst aan toezichthouders worden gesteld c.q. de informatie die de Belastingdienst graag ontvangt om te beoordelen of een toezichthouder kwalificeert als btw-ondernemer hebben geleid tot aanpassing van het standaardbezwaarschrift.

Downloads / documenten

Als u bezwaar wil maken, dient u in het bijgevoegde standaardbezwaarschrift uw persoonlijke gegevens/situatie toe te lichten (in de grijs gemarkeerde vakken) en een verwijzing naar het reglement van de Raad van Toezicht en de statuten van de desbetreffende instelling op te nemen. Hierbij is uiteraard van belang dat de feitelijke situatie overeenkomt met de beschreven punten. Dit dient u te boordelen en zo nodig aan te passen.

Handelwijze ten aanzien van facturatie gedurende bezwaar

Zolang het bezwaar loopt, adviseren wij u btw in rekening te brengen aan de instelling. Op het moment dat de Belastingdienst akkoord is met het bezwaar, zal de btw over de tijdvakken waartegen bezwaar is gemaakt door de Belastingdienst worden terugbetaald aan u. De instelling kan dan in principe aanspraak maken op deze btw.

Handelwijze na akkoord Belastingdienst op bezwaar

Als de Belastingdienst akkoord is met het bezwaar hoeft u geen btw meer in rekening te brengen aan de instelling. De Belastingdienst zal dan uw btw-nummer afvoeren indien de toezichthoudende activiteiten de enige activiteiten zijn. Vanaf dat moment hoeft ook geen btw-aangifte meer te worden ingediend.

Aandachtspunten bij bezwaar maken tegen eigen aangifte

  • Voor de volledigheid merken wij op dat de Belastingdienst het bezwaar doorgaans niet beschouwt als een bezwaar tegen toekomstige tijdvakken. Als de behandeling van het bezwaar meerdere aangiftetijdvakken beslaat, zal tegen elk aangiftetijdvak apart bezwaar moeten worden gemaakt. Dit kan overigens relatief gemakkelijk door een aantal gegevens in het reeds verstuurde bezwaar aan te passen.
  • Het bezwaar moet worden ingediend binnen 6 weken na de datum van betaling van verschuldigde btw van de betreffende aangifte (indien aangifte tot betaling leidt) dan wel binnen 6 weken na de datum van de teruggaafbeschikking (indien de aangifte tot een teruggaaf leidt). Waarschijnlijk is het dus nog mogelijk bezwaar te maken tegen de aangifte over het vierde kwartaal van 2019.

Dit nieuwsbericht en het aangepaste standaardbezwaarschrift zijn tot stand gekomen in samenwerking met Deloitte - Mark van der Wielen (mvanderwielen@deloitte.nl) en Anne-Lou Gerrits (agerrits@deloitte.nl).

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding