schrijven1_web

Beslissingen Hoge Raad over btw gunstig voor onderwijsinstellingen: vorming fiscale eenheid mogelijk

Publicatie:
23 augustus 2019
Beslissingen Hoge Raad over btw gunstig voor onderwijsinstellingen: vorming fiscale eenheid mogelijk

In twee recente arresten heeft de Hoge Raad geoordeeld of voldaan wordt aan de vereiste van economische verwevenheid tussen een onderwijsstichting en de door haar opgerichte bv om een fiscale eenheid voor de btw te kunnen vormen. In de eerste zaak beslist de Hoge Raad dat ook de prestaties die worden verricht voor de zogenoemde niet-economische activiteiten van een onderwijsstichting in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling of er economische verwevenheid bestaat tussen de stichting en haar “schoonmaak bv”. In de tweede zaak herhaalt de Hoge Raad een eerder ingenomen standpunt dat voor de vereiste verwevenheid de banden van financiële, organisatorische en economische aard in onderlinge samenhang moeten worden beoordeeld. De Hoge Raad concludeert vervolgens dat met een behaalde omzet van 27,2% door de “detachering bv” bij de onderwijsstichting er sprake is van niet-verwaarloosbare economische betrekkingen tussen bv en stichting.
Ondanks deze gunstige beslissingen van de Hoge Raad is het aan te bevelen in voorkomende gevallen de Belastingdienst te verzoeken het standpunt te bevestigen dat partijen een fiscale eenheid voor de btw vormen. De feiten en omstandigheden in een concreet geval - in onderlinge samenhang bezien –blijven immers bepalend.

Lees meer.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding