docusign-v7dzjybxhgc-unsplash

Bent u trots op uw bestuursverslag?

Publicatie:
07 september 2021 - 8:00 uur

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Verantwoording is belangrijk vanwege de controle maar ook voor het leereffect. Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bereikt? En wat kan de volgende keer beter of anders? Naarmate de verantwoording toegankelijker is en betere informatie biedt, kan het gesprek hierover beter gevoerd worden. Het bestuursverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs. Maak kans op de bestuursbokaal!

Bent u trots op het bestuursverslag van uw bestuur?
Bent u, als toezichthouder, trots op het bestuursverslag 2020 van uw bestuur in het PO of VO? Deel dit nieuws dan met uw bestuur en laat hen het bestuursverslag 2020 dan vóór 1 oktober 2021 mailen naar info@bravo-onderwijs.nl. Uw bestuur maakt kans op de BRAVO- Bestuursbokaal voor het beste bestuursverslag van Nederland!

Beoordeling
Het verslag van uw schoolbestuur moet voldoen aan de maatschappelijke thema's per sector zoals verplicht gesteld door het ministerie van OCW. Daarnaast wordt het beoordeeld op de onderdelen:

  • Intern toezicht;
  • Bestuur/bestuurder;
  • Ouder/leerling/docent;
  • Toekomstige ontwikkelingen.

Ook wordt gekeken naar communicatieve aspecten als beeld- en taalgebruik.

Jury en prijsuitreiking
De jury bestaat uit accountants, Ouders van Waarde en afvaardigingen van VTOI-NVTK en de PO-Raad en VO-raad. De BRAVO-Bestuursbokaal wordt op 25 november 2021 uitgereikt. Kijk voor meer informatie op www.bravo-onderwijs.nl/bestuursbokaal.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding