victor-orzdns2qkue-unsplash

Arbeidsinspectie bezoekt scholen over werkdruk

Publicatie:
09 maart 2023

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal dit jaar ongeveer veertig scholen in het voortgezet onderwijs inspecteren. Het doel van deze inspecties is om zicht te krijgen op wat werkgevers in het voortgezet onderwijs doen om de ervaren werkdruk van docenten structureel te verminderen.

Tijdens deze inspecties wordt onderzocht welke risico’s er door de scholen zelf zijn geïnventariseerd en welke maatregelen genomen zijn om werkdruk zoveel mogelijk te beheersen.

Er zal bij de inspectie niet alleen gekeken worden of er voldaan wordt aan de normen die voortvloeien uit de arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving maar ook in hoeverre de getroffen maatregelen tot positieve resultaten hebben geleid. De maatregelen die een goed resultaat hebben opgeleverd, kunnen (geanonimiseerd) dienen als voorbeeld voor andere scholen.

De inspectie is niet vrijblijvend. Als er tijdens het inspectiebezoek ernstige tekortkomingen binnen het arbeidsomstandighedenbeleid worden geconstateerd wordt hier mogelijk op gehandhaafd. Er zal daarbij door de arbeidsinspectie onder andere gekeken worden in hoeverre een school werkt conform de arbocatalogus werkdruk.

Binnenkort ontvangen de scholen die in de steekproef vallen een brief van de arbeidsinspectie waarin de inspectie wordt aangekondigd. Binnen enkele weken na ontvangst van deze brief wordt contact gezocht om hierover afspraken te maken.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding