cdc-ubjjuaov9os-unsplash

Actieplan voor diversiteit en inclusie in wetenschappelijk onderwijs

Publicatie:
03 september 2020

In een nieuw nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek wil minister Van Engelshoven van OCW een meer inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving creëren. Negen partijen hebben hun handtekening onder het plan gezet.

Er komen nog dit jaar nieuwe streefcijfers voor het aantal vrouwelijke hoogleraren aan universiteiten voor 2025. De KNAW komt met een advies over preventie van ongewenst gedrag en intimidatie in het onderwijs en onderzoek. En NWO stelt 12,5 miljoen euro beschikbaar voor een impulsprogramma gericht op Nederlandse onderzoekers met een niet-westerse achtergrond en vluchtelingen.

Op de Europese Gender Summit van 2019 in Amsterdam kondigde minister Van Engelshoven al aan met een actieplan te komen voor diversiteit in de wetenschap. Ook is de wens om in de volgende fase te verbreden naar het mbo en het hbo. De vijf ambities voor 2025:

  • Diversiteit en inclusie beter verankeren, in bijvoorbeeld de beoordeling van onderzoeksvoorstellen en accreditaties.
  • Betere en bredere monitoring van diversiteit in het onderwijs en onderzoek, inclusief sociale veiligheid en inclusie.
  • Een awardsysteem instellen om beleid en financiering divers en inclusief te maken.
  • Diversiteitsplannen van instellingen bundelen en ondersteunen, zodat er meer samenwerking plaats kan vinden.
  • Een nationaal kenniscentrum voor diversiteit en inclusie oprichten. Dit kenniscentrum zal kennis en expertise ontwikkelen, bundelen en delen.

Het actieplan is opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), Expertise Centrum Diversiteit (ECHO) en het Landelijk Overleg Diversity Officers (LanDO). Het actieplan wordt tevens onderschreven door Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding