schaak

Strategisch beleidsplan 2021 - 2025

Intern toezicht is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang. De VTOI-NVTK wil hieraan bijdragen. Het doel van de gekozen strategie is te komen tot het borgen van deze kwaliteit. En daarmee kwaliteit van toezicht te leveren bij de invulling van de maatschappelijke opdracht in het onderwijs en de kinderopvang.

Deze doelstelling stond centraal in het opstellen van het strategisch beleidsplan 2021-2025. Dit beleidsplan is op 16 november 2020 gepresenteerd in een extra ALV en bij acclamatie vastgesteld door de aanwezige leden.

De samenvatting van het strategisch beleidsplan kunt u hieronder downloaden. Het volledige plan kunnen leden van onze vereniging inzien via het ledenportaal bij 'verenigingsdocumenten'.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding