shutterstock_319175864

Onlangs gestart als toezichthouder?

Onlangs gestart als toezichthouder in onderwijs en/of kinderopvang?

Dan komt er veel op u af! Als vereniging voor toezichthouders in onderwijs en kinderopvang helpen we u graag op weg. Wist u dat u als toezichthouder veel verantwoordelijkheden, taken en rollen hebt? Zo bent u bijvoorbeeld verantwoordelijk voor:

  • het vervullen van het werkgeverschap van en voor de bestuurder
  • het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en het strategisch
  • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen
  • het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur
  • het aanwijzen van een accountant
  • het jaarlijks afleggen van verantwoording in het jaarverslag over de uitvoering van de taken

Je kunt het er niet zomaar bij doen

Een aantal hiervan is bij wet, statuten en reglementen geregeld. De andere basis ligt in de morele en positionele verantwoordelijkheden van de toezichthouder, maatschappelijke verbinding en vertrouwen. We noemen dit ook wel “de zachte kant van governance”. Beide zijn belangrijk voor het functioneren van de individuele toezichthouder en die van het toezichtsorgaan als geheel. In het verenigingsconvenant van de VTOI-NVTK

Hebt u een vraag over de invulling van uw toezichthouderschap? U vindt meer informatie in de visienotitie “Beter toezien”, het verenigingsconvenant en diverse handreikingen. Wilt u persoonlijk advies op maat? U kunt altijd contact opnemen met het bureau om te sparren met één van de beleidsadviseurs.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding