photocamera_web

Missie visie kernwaarden

Missie

De VTOI-NVTK borgt de kwaliteit van het toezicht in het onderwijs en de kinderopvang in Nederland. Ze vertegenwoordigt raden van toezicht en toezichthoudende besturen. VTOI-NVTK ondersteunt raden van toezicht en toezichthoudende besturen, behartigt de belangen van het toezicht in het algemeen en de raden van toezicht of toezichthoudende besturen in het bijzonder en bevordert goed werkgeverschap.

Visie

Goed toezicht draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van onderwijs en kinderopvang en daardoor aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen, scholieren en studenten. De VTOI-NVTK staat voor toezicht in het onderwijs en de kinderopvang dat vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.

Kernwaarden

De missie en visie van de VTOI-NVTK worden gedragen door onze kernwaarden:
• Integriteit
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid
• Verbinding
• Professionaliteit

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding